Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ῶὐΔς 0/ Ξ;9α¦τΖ£ἔς όΠ#Κς
870 7/0 άσε/'707 ἀ#4τ7Μρβἄὰ ο
ἐ“σ/2/σρ70ἄΎσ τῆς μ2;ζς λ?? ν7.ἶέ
Το Νεο ΣΥΛΛΕκΤ|ΚΟ ΗΜΕΡοΛοηὅἶ 
ΤΟΥ ··ΓΑγρογ·· ΠΑ Το
Η ΠΜΣ
 ί εοντ·οεΞτ Βεντοεετ
~ τροπο τΕΜ|ο 2ου. ΚοθπμερινπΑολπυκπ Εφπμερἰ6ο. Δρ. τουτου τ657. Τιμή; του ο
 Επ·βροβευετ οσους μοχοντο| σε ολο
το μοτς κο' πήρε στην οποοτολή
μ Φουοτεο. Ζνπἑλορ. Κολοβο κατ
Το“τμίκο · Αφησε έξω Φ·νμπογκοοον
κο· Πορντο. οτἑλυοντος μήνυμο
προς ολους οι' πρέπετ νο πολευουν
σε κοΒε πο·χνίο|
""""'
ΤΣΣκΑ' """""""""""
Μπαρτσελονα,
ΡΣᾶλ, Κίμκι.
Λαμπορἀλ,
Μπᾶμπεργκ
και Ζαλγκἱρις
μαζί του
στους ”16”
Χαμός στην υΠοὁοΧἡ του ΟλυμΠ1τ1κου · Αντἱο στο 2Ο15 με τη 15η οερἰ νἰκη του ΘἑλΣ1
να Π81 οΠοΨΞ ο Θρύλος Που οντ1μΣτωΠἰζΞ1 στη Μυτ1λἡνη την Κολλονῇ
Ανὡὁυνη ήττο [88·8Π χτες στο ΣΕΦ οπο ΜΜΜ" "ΜΜΜ"
την Εφές. έλοβε τελος το σερί των
Μ νικὡν. όπως... τὡρο ξεκινουε!
~_` τευττ.τπωττω
~ κοιΛυΒουογο,υετο
τη Βεοττεο. θελουν
τον|ολονοο
'δω "ως"    οκωκΜ  
Μουν το ΜΜΜ ..  ω Μου ] 
. ο; ΜΜΜ ΜΜΜ:
8 το προ· προποΝΗΣΗ της “υπππ6υωυ  ΜΜΜ·Μκ . “ 2: