Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Άναψε φωτιές
ο «χρησμός»
Καραμανλή
Ρ ΣΕΛ. 7
Ί9/ΖΟ ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ 20] 5
ΑΕ ΦΥ^_ 709
ΠοΛ|Τ|ΚΗ 8· ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ νι·νννι·.ἰερορ5ἰ.ε·
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤοκγΡιΑκογ
ΨΥΧΡ0Σ ΠΟΛΕΜΟΣ
με θερμό
επεισόδια
Μ Όσο η Ελλαδα δεν
Σε ηαρόιλληλο
σι3μηαν..
Μ Οι Θεσμοί έκαψαν το
μεγαλο χαρτί του Μαξίμου
πω.” - ε - ~ η ~  Ξ υλοηοιεί αηοφόισεις,
| .4  Ξ οι δανειστές θα κλείνουν
«Μας χορευουν 4· · · ή· ή ·γ τη στρόφιγγο της
| ο η ι ' | γ · “Ο χρηματοδότησης έως ότου
στο τα!!! ' 'κ ε .η τι " . Γ 1 ! ε' ηέιρουν αυτό ηου ζητουν
οι δανεισΕες» ν _ - γ ή __ · »| Δυσδιόικριτα τα όρια
Μ Σφοδρή | ` _ ' _ αρμοδιοτήτων της ΡΗΟΝΤΕΧ
εΠίθεσΠ της Ρ Μ . κ γ _ = “ γ και της ασκησης εθνικής
Φ. Γεννηματα η η .γγ η > - “ ._ ζ κυριαρχιας στα συνορα μας
στην _¦ ^ ι κι .· " . __ . .Ι ›ΣΕΛ.4-5
κυβέρνηση τ ζ γ ι
)ΣΕΛ. |3
* Ϊ ώ “Ύ έ “Ι _ . · η, . Τα ΕΛΠΕ.
ή . '  3 ι «αγοραζουν»,
 ω η . 7 _ αλλα η ΔΕΗ · .·
ι δεν Πουλάει!
ΚΔ'  »ι Σεναριαγια συνέργια της δημόσιας εηιχεί
ΑΠΟΚΡΛΤ|ΚΟΠΟ|ΗΣΗ! 6Β1”ΞἔἑἑΐΞἑῖἔ£ΞΞἴὲἔἴδἶΞἩΎ ἔΕμἴ Β
«ΜΜΜ» Β Ε||"
ι γ ` γ · ΕΕ 'ι . · λ κι* “
 ··Φ ή! ' 7 ἔκ .°7 γ Π
η' :ἴὐ ·< Ρ ι Ό ' η' Π ι 'ῦ
Φ «Βόμβα» στην
“~ καρδια της
ηρωτευουσας...
»Ν Το αηίστευτο γαϊτανόκι των μετα- χρυσες δουλειες,
κινήσεων εξαθλιωμένων ηροσφό- Πουλώντας”· αέρα!
γων και ηαρότυηων μεταναστών
Μ Γιαννης Αλαφούζος, Δημήτρης
Μελισσανίδης και |βόν Σαββίδης έχουν
«σηκώσει» τα μανίκια για να αλλαξει Δ.Σ.,η ΕΠΟ
Ώ ΣΕΛ. 23