Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Τουρκική προφητεία για μαρμαρωμένο βασιλιά & Βατάτζη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ _ ^_Π“κΡι©Η ΓΕιιιιΑιιιΑιι
ιο ΔΕκΕινιΒΡιογ  Ύ “ι .
20ι5 ~ 7 ο 
_  έ Β ΗΣ^ῦ'ΗΝ Λι 
350 ΕΤΟΣ ι] «ΠΡΠΣΣ ἄχΗΝΩΣ  ν] Η" ΠΠ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Ξ ῇἐ ›
00457) 3857 ς · 4
Η ί· ι · ι
Τ|Μ|·| ι ΕΥΡΩ
. η.,
«ΕΞΩΓΗιΝΗ ΓΥΝΑικΑ»
ΣΤΟ ΦΠ Αφ·
ι Ρ ο- 5
ΡΒ κΑθ"ΓΗΤΗἔὶΧΡιΣ`ΤΠὲ Ε
ι ΠΕΡΙ «ΔιΠΛΠγ Εἶι1ιΛΑΜΜ
ιι ήΐοΒ οι . 
ΣΑ ΑιτοΑπΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠο τιΑἰΣιο ΚΑΙ
ιιιοιιιιιιι “      
ιιι ιιιιιιιιιιιιιιο
ιιιιιιι ιιιιιιιι
"Το ξίφος των ΧριοΤιανών θα γαμνωθεί και Θα διώξει τους Τούρκους από την Πόλη"!