Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΛΔ|Α|Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
|ΣΧΥΕ| '|·| ΒΧ'
Τ" Ε|ΔΥΛΛ|Β
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΚΑΡΑΜΑΝΛΗ;
Το ααα" με
ια αιιναΕιι
Μ" 'ΗΜ '(9'
ια Βααιαικα
Ξ ΦΠ"Μ"ΠΜ
 Η Μισεί' και
 τα ονειρα για
 τον Νικοῆαο
 'ωραιο και
 μαστίγιο για
3 τοο5 μαοοοοε
αογαριαομοοε
.Ξ Σκαει ΒομΒα
. με μαμούθ
φοροδιαφιιγιι
Ό¦ι·ι πει5
ί9. Η. 2015 κι τ 6-'8. 20-22, 46-47
(3¦5€ ΜΕ 'ΠΣ ΠΡΟΣωΡ)
ΩΡ|ΜΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤ| ΣΤ 'Σ
α μαανμΜ£
ιαιι Μια
Το μεγαῆο στοίχημα για να κερὁοθεί
η μαχη στα τρία καυτα ΠροΒῆῇματα
 ΚΑΛΠΕΣ ΑΥΡ|Ο ΣΤΗΝ
 ΚΟΨΗ ΤΟΥ ἔΥΡΑΦ|ΟΥ
Εκλογἑ5   ΑΕ εἰ ύ
. ,ί ·  ριοτεροι
με "ΡΜ"  οι πιο καῇοί
σεναρια >
αεα|ει5
· ΤεῆΟ8 ακακία Η νεο ξεκινομα για τα Δεξια τ"5 σγοράΞ
Ο Γραφείων απο <<ί(>> Οι ωΠΟψΠφιΟι :5 - ι4-ι5 Σω 4
ο Ρακό·
Βασικα" "ρῳω$
°θ|θἔη"  με···
Ἡ'ίἔἐ.¦ἔίἑ'ἔ τΡ.°3Ρ°τ°
Ἡ ΜΜΕ μ
ΜἩ)ί(Α/ι`ιΉΝ;ί
κακία
αιιιινίαα και
ι1ικανιιαιέα
ΣΕ Τί ιό. 33
Γερἡ κρύο"
με καλό ύπνο
ΣΕ^. _
ία ἶ%ή ι:
Ιειιεαααιε
κι' εαιιιααιικιί
καιαΒαιΜ'