Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 “ΑΜΑ“%κΜ,.ωΜ εεκΑοΑΡΙΣΜΑ τογ τοπΙογ
τη οι: ΦΥΛθΞἔΐ γ· 7 Ξ τ Ό Ι
ΙΜ” ε “ γενικα Μ
ε π ο Λ ι τῇ. '
Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1 5 δισ ευρώ ομόλογα Νεο 8τ8τ"$ με
η ΠΑ το χρΕοΣ ώ αγοράσει ο Ντράγκι Τους ΜΜΜ'
«κΑΡοτο» Με ΑΩι>ΑκΙΑ ΚΑΙ «ΜΑΣτΙι·Ιο» Με ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ εΡΥ0Μβ°"ς
 τ έ : .ζ Το νεο σχεδιο » 
_ Ϊ ο· 'γ ιωαννου,εκνευρισμάς
. η ὅ ”Τ Κάπαλη,ιμιχραΙμίαΜπάΜολα
2 των δανειστὡν μἔμμθἔ
ΑΡΕιιΑΙΗΑΠ0 Γ'^ "'" Ε^^^Δ^ δεν εχει πια
ΜΑΝΗ-[Μ ΒΑΖΟΥΝ θ ΣΚΛΗΡ0ΥΣ ΟΡΟΥΣ
λ γ ΠΜ Περικοπές στις κύριες συντάξεις, κατάργηση των ¦ ¦
(ς ¦ Ι Α , . ,
ΜΝ" επιδομάτων και φορων υπερ τριτων. Μαζικες απολύσεις κ.α. » Π. « , ΜΝ έ δ των
_ Μονς με ΠΜ” τι Δι ΝογΝ ΩΣ ΑΝΤιΣτΑοΜιΣΜΑ 35ΑΑ.ωως2ΜΜω
' ο η_ 77 Με ένα νομο ασφαλιστικά, εργασιακά, φορολογικό, στεγαστικά ΜΝ δΙ“θ8ΜνΠς(28 εκ.)
Και γιατί επεμενσν στην αποσυρση του παράλληλου προγράμματος
ι γ "μμ 4 · Ψ(
ΧΡΥΣΕΣΔ0ΥΛΕ|ΕΣΣΤΗΝ0ΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑ Μ ΔΕΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Μα·
, ο / ω" Η ΑΜΑ Πού θα κάτσει
έ αδ»  , πατάτα με
 οι τ ΑΝ ,
_  . Ποιοι εχουν τα Το ρευμα
<< κοκκινων» `ο'Ιλὑως Πω πως μεγαλυτερο » Α «σφήνα» των Με
ε"|χε|ρημΜὡν ΠΡΟΜνΟΜ' ΠρΝΤοω"ό$ «φέσια» ΠΟΛΙΟΡΚ0ΥΝ του ΜΑΜΑ πωσ
ι·ιΑτι κΑΛπΑΖονΝ οι τι>ΑπΕ2ικεΣ ΜετοχεΣ - παν οΑ ΦτΑΣογΝ ω.”
τΑ περιοεΡεΙΑκΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΝΕΑ «ΣγΜΒιΒΑΣτικΗ» ΦΟΡΜΟΥΛΑ " 7· 
ΚΑΙ οι επεΝΔγΣΕΙΣ τογ ο ι 3
' τ η· Η :γ ¦ ε πὶ _-; | ο]
το μηνυμα του Ύ  . Εκλεισε το άεα| Δυο Με θελουν
Κοπελοὑζου    έ την Προτινω
' 7 “β _ ' · “ ' ρ· Μεσα στον ιανουάριο
για τη χωρα '  _ η  ηνεαστρατηγικἡσυμμαχία
Έ ; ' - . ¦
Ο ρΟ^οΣ-κ^ΕΙΔΙ Τα - 4. Α - / ' εΒΑΛε 500 ΕΚ·ΣΤΗΝΕΜΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΑ ΕπικεΙΡυΜΑτΙΑ · Α   
 ε' ` « » ί “ ·
75»ΙιεεΙιιι“ .> γ
¦- _ -ή η· ἔ2Ιἔ;ἔ@μἩ ν Στο ΣτΕ το ΝΕΟ ΕΠΕΝΔγτικο ΣΧΕΔΙΟ `
» 4οο εκ. Απο ΙΙΙ .ΙεπΜνΝ. ΚΑΙ τε Β'ΛΕΣ Γιατί «πάτησε» φρένο
ως τρσΠ8ζ8ς Πω Μ 01 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕκτΙΜΗΣεΙΣ ΓΙΑ ΠΣ εΣΩκοΜΜΑτΙκΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ κΑΙ..¦ Σελ.14-Τ5,48 σε επενδύσεις
εγινε χθες στη
Φρανκφούρτη Η  μ    Ν Δ » Ο ΜΙ Ροευιι. οι συνεργασίες του και οι
Μ 3248 Ι· Απο το μάσκα με την |ιιΙοεο|υύοπε, στις καταγγελίες της θειύουε 8γεΙεπΙ8 και στην επιλογη της νοάαίοπε “Περ|“ἑτως» του Πο "Μ” Μ ω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα