Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
·οεο=“ον@οω“οω ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'Κ|·| ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Με)
Σ·2% ΜιΜὶιΣ30π3ΡογΞ ΜΜΜ Γγ4ΝιικΕ7ῳΝο ' ¦
«ΦΟΒΟΣ Γ ΜΕΛΛΟΝ»
Γ. ΔΡΑΓΑΣΑκΗΣ
Ερμπνείες
ΘΡ::υ::::;:=:$:Ἑ;       
Τράπεζες θα αζ|οπο|ηθούν αναπτυξ|ακἀ
ντας το δίαυλο επικοινωνίας
δύο πρωθυπουρνών: Του νυν
και ενός πρώπν. Ο Αλ. Τσίπρας
και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έχουν επικοινωνήσει μια
δύο φορές, όπως καρακτπριστικό είπε αποδίδοντας παραλλήλα στον πρωθυπουργό χαρακτήριστικό πγέτπ που θυμί:ουν τον
Ανδρέα Παπανδρέου.
Αναφερόμενος στή Νέα Δήμοκρατία και τις εκλογές τής Κυριακής τόνισε "Αυτό το κόμμα
δεν κατόφερε να προοδευσει
για να Βγάλε· έναν αρκπγό που
θα είναι ένα νέο πρόσωπο -όκι
αποραι'τπτα σε πλικι”α" τόνισε ο
πρώπν υπουργός, εκτιμώντας
ότι ο Βανγέλπς Μείμαρόκπς
κρότπσε τπ Νέα Δπμοκρατι'α
και ενίσκυσε τις δυνάμεις τής
στις εκλογές του Σεπτεμθρίου.
Είπε, επι'σπς. ότι "π έλλειψπ του
Καραμανλή είναι εμφανής από
τπν πολιτική Ζωή και τπ Νέα
Δπμοκρατία". Σπμαίνει άραγε
κάτι αυτή π δήλωσή; Η είναι
απλώς μια διαπίστωοπ, όπως
πολλοί κανουν. Το μέλλον θα
δείξει.
ΜπΜΜΓΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝ|κΗ
4 -  - ρ
Ο λογικός