Πρωτοσέλιδο Αυγή: Τουρκική τρύπα στον Ευρωπαϊκό έλεγχο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@ιο5.5 ΡΜ
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Στο κοκκιΝο
- Μ.ενεί.ετ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ο ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12474 Μι 1,8 Ε
ΑΥΡ|Ο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΥΑΕ ΝΟΒΕ'88ΟΝ Με! ΨεεΚ5 τενί5ιτεά...
ΠΕΕΑ" ΜΑΝ Μουσική για την αρμένικη γεΜ"Μ Λεκω νοκτονία. 100 χρόνια μετά ΤΗΕ ΜΙΒ Η επιστροφή μια κλασική5 Μάιο
Ο σημαντικός Μ ω η Μαη του τσακ μπάντα5 ΨωΟ'. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΧΟΡΟ' ΚΑΙ Μ ΔΑ'ΝΟΝ|Α
Ἡ Μ '“!Μ' Μ ΜΒΜ Εναλλακτικέ5 Μπήκε προτάαει3 για τα ημέρα» των εορτών... ΤΑ ΕΜΥ·
ΦΟΙΒΟΣ ^ε^"ΒοΡ'^Σ ' "ΕΡΑ ΤΟΥ 2015 - Μουσική αναδρομή στη χρονιά που πέρασε από την
'Η νοσταήγίο δεν είναι μνήμη' - συζήτηση η· οδος ομάδα π κόωΜ8 κΜ'ωω
της ύλης με την ευκαιρία του νεου του άήμαουμ
και. Μα Με. ΠΑΒΑΤΖΟΓΑΟΥ, Ροκ" ΠΑΜΟΠΟΥΑΟΥ α” Μ ""“"'· " Μ Μ Μ Μ" ω Μ "Μ"
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τον Ιανουάριο το
παράλληλο πρόγραμμα
»Η συζήτηση του παράλληλου Προγράμματος
θα συνεχιστεί «κανονικά στις αρχές του επόμε
νου έτους» ανακοίνωσε η κυβέρνηση βάλλοντας
κατά της «ανεύθυνης› αντιπολίτευσης που έθεσε
σε κίνδυνο τη διαπραγμάτευση. Πάντως το ΕΨΟ
άναψε «πράσινο φως» στην απομίευση της δόσης
χωρίς να τεθεί θέμα ακύρωσης, αλλά μόνον συνεννόησης για το νομοσχέδιο.
ΜΑΖΙ. ΔΩΡΕΑΝ. ΟΙ) ΜΕ ΤΗΝ
ΜογΣικΗ ΤΗΣ ΘεΜΡικΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
"Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡ|ΑΤΗΣ"...
ΜΕ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤ0Ν Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥ"ΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
Τουρκική τρυπα
στον ευρωπαϊκό εήεγχο
Στήν ολλανδική προεδρία και το συμβούλιο Μ" | |
υπουργών παραπέμπεται το θέμα της ευρωπαικής ΕπισΠΙ1Π 0Ρ0λ0Υια
συνοριοφυλακής Αλ. Τσίπρας; Δεν θα γίνουμε για τις αποτυχημένες
«μαύρο κουτί» για πρόσφυγες συνταγές
» Ελάχιστη είναι η μείωση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από τα τουρ- Ξ ΑνθἱΥει πἀλι το θέμα
κικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά. παρά τη συμφωνία ΕΕ. - Τουρκίας στα τέλη Νο- της βιωσιμότητας του χρέους
εμβρίου. αποφάνθηκαν οι «28» στη σύνοδο κορυφής. Γι' αυτό ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις ¦
στην Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. ενώ στο κοινό ανακοινωθέν του Ευρωπαϊ- » Ξ°ωΡ'Μ "ΜΜΜ" ως ομολογία ενός ε'
κού Συμβουλίου διαπιστώθηκε σχεδόν μηδενική πρόοδος στο πρόγραμμα μετεγκατά- Μμ°τος έχει Π 8887" του ΔΝΤ· Ενός Μ'
στασης προσφύγων από Ελλάδα και Ιταλία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. μπα "Ψ έγινε με Η' Μαι" ΨωΧ°"°ω°" Το”
Η πρόταση της Κομισιόν περί ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής παραπέμφθηκε για ενδελε- ΜΥικ°υ λαου γι" να σωθ°υν ο' ευρω"ωΚές
κή συζήτηση στο συμβούλιο υπουργών από το νέα έτος, υπό την ευθύνη της ολλανδικής Νέα· Μ 2ο
προεδρίας. που καλείται να ασχοληθεί με την απαραίτητη χρηματοδότηση και τα παω.
αλλά ά ά έκθε ί - ε
νοδο::;ἶ:ρ ἑἔ:Ξ;Ξ:ατ στάσης και να υποβάλει ση προόδου μέκρι τη συ Στρατηγικο σΧέδι ο
Μ" για την Κοινωνική
ΜΕΙΩΣΗ Μπακ. ΑΜΑ... το 2016 οικονομια
» Με παρεμβάσεις ύψους 126 ατατ ευρώ το
σχέδιο. που βασίζεται πάνω σε τέσσερις άξονες
και το ανέπτυξε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου σε ειδυ<ή ημερίδα
Άνεργος 1 στους 7
κατόχους διδακτορικού!
Σχέδιο ανάπτυξής
από το ΚΥΣΟΙΠ
Μ 7 Μ 6-7 του υπουργείου. ΕΜ. 17
ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Ν. -  ί) Χ' ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝ0Ι ΔΑΝΕΙ0ΑΗΠΤΕΣ
Τ Π | «Παρών»  πι τηση δόση8
Ο « νεύμα Με
των Νόμων» και το πω Κω» Κορσι·σνΜ με υπουργική
«ευρωπαϊκό σπίτι» ρ Μ 2. στη ΝΔ. απόφασή
για Με" θΜΜχογ λ» Μήνυμα για ενδεχόμενη εηι- λ) Πέντε κριτήρια προβλέπει η υπουρ. _.    _. .. ογκΡ^ΝΙ^ στροφή Καραμανλή «στο μέλλον, _ Πω απόφαση που καθορίζει τους όρους
»δ Στην πρόσφατη επιστολή - πρό
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ. Τουσκ
γράφει για το προσφυγικό: «Μ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 _
Κόμμα!
και παρουσία του ως εγγυητή της
γία δεξιού κόμματος από Σαμαρά,
Τζιτζικώστα, Μπαλτάκο και Βορίδη.
ΠΑ. 13
. και τις προϋποθέσεις προκειμένου το Δη
σκλΠσΠ στους Πγέτες ως ΒΕ· για ϊΠ   το παράταξης στο παρόν- έστειλε χθες ο μόσιο να πληρώνει μέρος της δόσης των
συνοδΟ κορυφής ως ΠΜ · 18"" Δε· θ. Ρουσόπουλος την ώρα που τρο- ευάλωτων δανειοληπτών που έχουν υπαΚεΡβΡί0υ· Ο Πολωνός Πρόεδρος του  φοδοτούνται οι φήμες για δημιουρ- χθεί στον Ν άμα Κατσέλη. με σκοπό να
συμβάλει στη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους.
ΣΕΑ. 5-7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα