Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ο Τσίπρας αντί για το... Μνημόνιο "έσκισε" το παράλληλο πρόγραμμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΟ]ΕΠΕΣΕΕΓΟ] ΕΟΤἶΟΟΣΕΞ
ΝΤΕΡΜΠ| ΚΟΡΥΦΗΣ
3 ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. 
Γ Οι @ΜΠΑΝΙΑ 
Γ Ι ΣΡἱἑΝΜνεΜπεΠεπ. 
Ξ 7/ Κ Ο ΖΟΟΜ
 / | Οι ΕΟΤ Ε; _| 
-, Π ρ
Με· ι ο: ι 1.78
ο ασκευη Τ8 Δεκεμβρίου 20] 5 - Αριθμός φυλλου Τ.776 - Τιμη ΤΖΟ € - ΝωΝ.ε-ῳμοε.εοΜ
 Σ. Σε
Ο ΕΛΕΥ ΕΡΟ
 κΑτΑΡΓονΝτΑι
κι Ο: .ἶ-]::Ε[ΤΠ3'ἶΞΠ].Ἑ]ΠΠἙΞΞ 
Ο" .ἶ.ΕῖἩΠΕἶΩ1ζἔ] ΕΚΤΟΣ Τί ` Ο
ΕΝΟΣ/λ και
μεταβιβάσει5
Με ΒΑΣΗ ΣΜΟΟρικΣΣ ΟΜΣΣ
 · Ο Ο ΟΝΕΟΣ ΟΟΡΟΣ  
ΔΟΝΟτΟΝ ΟΟγ Οι
Ν Ο .
θ ε εσΠ Ό
` . Ε δ) ” ιι· “ν
| ε Σ Σ Ϊ . 4 .:έΤιΟ·ι·. ΜΟΥ*
- - Δ_ ω”
ΣΕΜΕΕ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑ|ΤΗΣΗ ΤΗΣ τΡοῖκΑΣ ΑΠΕΣΥΡΑΝ
ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!
Ο Τσίηρα5
αντί για το... Μνημόνιο
··έσκισε··
το Παραῆῆηῆο Πρόγραμμα
ΟΕ: Ε.ΕΞΟΜ[ἘΞΕΠ ΜΕ ΟΣΕ
Π Π οσω Μ Τ[ζΕΞ]Ξ@ΠΞ Πριν από την τηλεδιόσκεψη του ΕυτοννοΓ|αηε
εφἔρμογεῆ οι φόροι στην Ο ΟΓουρ οι Βρυξέλλες θεώρησαν μονομερη 
νέων   αηόκτηση ενέργεια το νομοσχέδιο και το «ξηλωσαν» 
αντικειμενικών ΣΟνΔνΟκΔΔγ:ΟνΕΝΟγΣ Μέσων
“ξ'ων, Δ οικο"εδων,κω Αμετανόητη η κυβέρνηση για το φιόσκο _ ·
μειωμενων “γρ9τεμ“χΕωΜ ρίχνει τις ευθύνες στην αντιηολίτευση γιατί ,
στις ,  αλλο και σἶ έκανε... θόρυβο και... ξυηνησε τους δανειστές
ηερισσοτερες _ κληρονομιές,
Περιοχές της Δ:| δωρεές και Ι |
χώρος Ϊ γονικές Παροχές Ο Με αστερτσκους για τρΕα ηροαηαιτουμενα η εγκριση εκταμιευσης
της δόσης του Τ δισ.€
Ο” Ε” η”
ΝτΡΕΣ τα «ΣΥΡ|ΖΑ-κΑΡΛΜΑΝΛΗ» ΔΟ ΩΡΕΣ Πριν τι ΚΛΛΠΕΣΕιι
. Σ 
η |'|ΡΟΒΛΕ|'|Ε| το ΣχεΔιο
ι ¦ Οι
ΣΕω Ο
Ο ΖΟΖΕ ΜΟΥΡ|Ν|Ο ΕΦΥΓΕ 
ΣΑΝ... ΥΠΟΔ||(ΟΣ ΑΠΟ γ
ΤΗΝ ΤΣΕΛΣ|. ΠΗΡΕ ΟΜΩΣ
15 Ε|(ΑΤ. € ΑΠΟΖΗΜ|ΩΣΗ
 Η ΑΠΟΛΥΣΗ
' Με χΡοΝιΑΣ
 - .. γ Ξ Λκ ι
< ΔΣ:νι~ιοΔοΣ:... ΜΗΝΑΣ,
θα ΕΝΩ το ηΡοεΦνηκο
 “κΑιΕι·:τΗΝ ΕΡΜΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕ|ΟΥ ΠΑ|ΔΕ|ΑΣ
Οι Ε 'Ο 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα