Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Εκρηκτική άνοδοςRecognized text:
“ων-“λ   Σ ΙΑ ανννν.ιιπεπ8ιααι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΠΕΜΠΤΗ Ι7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20Ι72 ε Τ|ΜΗ Ι.λΟ ΕΥΡΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ-0Ρ0ΣΗΜ0 ΑΠ0 ΤΗ ΕΕΤ)
|στο “τη αυξηση επιτοκίων
του ολαρίου κατα Ο¦25
Το τέλος του κύκλου των μηδενικών επιτοκίων σηματοδότησε η
ομοσπονδιακή τραπεζα των ΗΠΑ. αργές και προσεκτικές › σελ. 8
ΦθΗΝ0ΤΕΡ0 ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ετοιμη η ΕΚΤ να δεχθεί
ξανα τα ελληνικα ομόλογα
εξαίρεση τα ελληνικα ομόλογα
παρα τη χαμηλή πιστοληπτική
τους αξιολόγηση › σελ. 4
Η πρόεδρος Τζ. Γελεν δήλωσε
ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι
Σε περίπου έναν μήνα εκτιμάται
ὅ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρα
πεζα θα μπορεί να δεχεται κατ'
Ρευστοποιεί περιουσία 581 εκατ.
Το ΕΤΒΑ σπαει
τον «κουμπαρα»
για τις ειιικουρικές
Ο Ισοσκελισμενος προϋπολογισμός με
ρευστοποιησή κινητών αξιών προκειμενου να καταβληθούν οι ειτικοιιρικες
σε 1,1 εκατ. συνταᾶονχους > σελ. 6
κΔοε ΣΑΒΒΑτο Η
ΔΩΡΕΑΝ Με τι-ιΝ
··ΤΖΑ
Ζ Ο ε
Το Σαββατο
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Ισπανία
κερδη 3,Ο4% - Οι επενδυτές επιλέγουν μετοχές του «25αρη»
Ειτριικτικιι ανοδος
Πανω από τις 600 μοναδες ο Γ ενικὁς Δεικτιις
με τΖι;οο-ρεκὁρ 47] εκατ. στο Χρηματι στιιριο
Φ Η Πτώση στις αποδόσεις των ° ΜΜΜ Μίκης Μ η ψ Μ
ομολόγων και τα σενάρια για ως, _ 63933 ΜΜΜ
επαναφορα του πείνα· φερνουν αισιοδοξία στην αγορα
Φ Μεγαλα κέρδη για ΕΥΔΑΠ,
ΕΛΠΕ. και «Μυτιληναίος»
Φ Σε ΑΙρΙιαΒαιικκαι ΕστοΙ›απκ 500-?ἶἄ ἴ Γ      
το 70,50/ο του τζίρου >σελ.3 1 2 3 4 7 8 9 1ο 11 14 15' 161
Ματια
ΕΡΓΑΝΗ Απόφαση ΣτΕ Αυστηροί έλεγχοι
Με μερική Ανατρσπε5 Μέτρα
απασχόληση σταυ5 φσρσυ5 κατα των
ο στι5 Η) Με ακίνπτπ5 λαθρεμπόρων
προσλήψει5 περισυσία5 καυσίμων
Ο ΝοέΜρισς: Χαθηκαν 24.674 Ο Επισιιεύδεται η εφαρμογή Ο ΑπονραΦή όλων των δεξαθέσεις μισθωτής εργασιας των αντικειμενικών αξιών μενών υγρών κανσι]ιων
ωνΜι5-ωΜσ
ΜΕΙΩΝ0ΝΤΛΙ οι θεσεις απασχόλησης και
αυξανονται οι προσλήψεις με μερική ή
εκ περιτροπής απασχόληση > σελ. 6
το ΑΝΩΤΑΤ0 δικαστήριο υποχρεώνει την
κυβερνηση να προχωρήσει αμεσα σε
αναπροσαρμογή των τιμών › σελ. 5
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑ να τεθεί υπό παρακολουθηοη η διακίνησή πετρελαιοειδών από τα
διυλιστήριο στα πρατήρια > σελ. 7
Μεα σωμα από ΔΝΤ για την αναδιάρθρωση του χρέους το 2010 Με. 4