Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ο· “ ν ΠΑΕ' ΝΑ ΡΙΞΕ' ΤΗ «ΒΟΜΒΑ» Ο Π0ΓΕΤ · ι Δ · ' · .
 «ΦΜ'».Μ Με ὲΔέΔῳ]Ρ% 'το Δ ·
ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ'ΝΑ
οποια"
ο δρορος
για την επιστροφή
του Κοροβέση!
Η ΡΗΝΑ
"ΟΥ ΕΦΕΡΕ
ΠΜ ΚΟΝΤΑ
"Α0 ΚΔ'
...ΝΝΑ 
Το παρασκήνιο για
το Πὡ5 τα Βρήκαν
οι δύο πῆευρέ5
Ξεχωρίζουν οι μαχε8 κυπέῆῆου
σε 'ταῆία και ΜΜΜ... Η μεγαῆπ
ανατροπή που θα γίνει στπν |σπανία
Στη μαχπ του Παγκοσμίου
Σσῆῆόγων μπαίνει π Μπαρτσεῆόνα
 Τ· ~
9 Δ δ ΗΕ·  -.   δουλεια
Ι τ-Γ Χ ι .  -  ο °
     ί Δ  2Γερμανία:
Η· ί ί Χ Ἡ· Η Η  “' · Τι ετοιμάζει για
εΓΟΜΑέ:] 2 ο  έ 
ΠΙΟ ΠΓ Ο Υ Ν Η!
ο Η πρόταση που έχει στα σκαριό ο 0ῆσμπιακόε  · 
ο οι ειδήσειε που φέρνει από την Αγγῆία
ο μανατζερ του ποδοσφαιριστή _ Ι
Η ΔΕΥΤΕΡΗ εγκΑ·Ρ·Α ΤΟΥ Λε ΤΑΜ 
οι αῇῆοι δύο παίκτεε
που είναι στο στόχαστρο