Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Είναι βαριά... του Κώστα η σκιά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω  (ειμαστε χωρα... ΚωστΑλεξη) "οΝΤ'κ' ΒΡΕ
.  ·ποκΜ . ,ς -ἴ_ΐ ρ
.   5191!
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ι ΣΑτιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ έὅ[email protected]¦...Ρ¦.Ξ.ἱ...ΉΨ
νννννν.τοροητἱΚἱ.ει ιιεκιιτιι τι αματιων :015 χ τικιι¦ 2€ ο. 1895  
Είνατ βαριά.,
του Κωστα ιι σκια
· Το παρασκήνιο της σύγκρουσης με τον Σαμαρα για τον επόμενα μέρα στο κόμμα
ι "ώς κατάφεραν να κανουν «ροθμιστές» της οκῆονιῖς Τσίπρα και... ΛαζόιιοΜο!
ΔΕ 'ΑΜ 3
ΔΕ ΜὶΜΞ·Μ
Ε$9 'ΜΑ ἰΚ!Α
.····
. . ι ι · ·
. ι ι ι · 
4, 10-11
ΑΜΜΜ οΜκω «ΜΜΜ  Μω,ΜΜ
οιΜ·. πωσ. Μ ιισιΞνκροσσιιΜ ΜΜΜ"νιατοΜ τοσΦΜιι Μι·Μ» κασοιΜνοιι 7 Μι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα