Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Αγωνία για τα έσοδαRecognized text:
°# /[ΡΙ
“ΜΝ-Ρ   Σ ΙΑ νννννν_ιιηετι8ιαατ
|(ΛΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕ|(ΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20171- ΤΙΜΗ ισα ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ Λ"|ΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πέρασαν με Τ53 ιμπφ0υ5
τα Τ 3 προσπαιτουμενα
Στις κρίσιμες ψηΦ0Φορίες του Ισ- ωρσν. Χθες η κυβέρνηση πέρασε
' νουαρίουγιατοασΦαλιστικ6 καιω χωρίς απώλειες τις ρυθμίσεις για
Ό Φορολογικό μετατίθεται το ενδια- τα «κοκκινα» δανεια> σελ. 6
|(ΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝ0Δ0Σ |(0ΡΥΦΗΣ "ΙΛ το ΠΡ0ΣΦΥΠ|(0
' Στην Ε.Ε. περνα ο έλεγχοε
των ελληνικών συνόρων
ΑσΦυκτικές πιέσεις στην ΠΜδα μεταΦορα για τρεις μήνες. των
ναδαθείτω«στρατσ›τικΜ. προσΦύγων στογήπεδο του χόκει
Χθες. αποΦασίστηκεη Προσωρινή στο Ελληνικο > σελ. 26 - 27
"._Ι°
Κίνητρα στους Φορολονουμἐνους Σήμα κινδύνου εκΠέμΠουν τα στοιχεία του υΠουργείου Οικονομικών
Εξτρα αφορολόγητο
για αγορές με Αγωνία για τα έσοδα
Πλαστικό Χ η α , ,
° θα δ¦νεΜΜΜ“ςΡσε (ΕΜ «Τρ υηα» 2,3 δισ. στο Ζ ]μη νο, ονσΖη ποντοι Ζ56 διο.
Μασουραανέφερες μέχρι τέλος του έτους και Ζ δισ. το ο' όψη νο του 20] ό
που θα υπερβαίνουν το 70%-80%
του ετήσιου εισοδήρατος› σελ. 3 ° Συγκρότηση δαπανών 5 δισ_9
λόγω της στάσης Πληρωμών _
του Δημοσίου Προς τρίτους
Η ° «Μαγική εικόνα» το Πρωτογενές τιλεόνασμα 4,5 δισ.
Φ Οι Πολίτες Πρέπει να Πληρώσουν σε 15 ημέρες δόση
ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας
και ληξιΠρόθεσμες οφειλές
> σελ. 4
Στα 32Ζ7 εκατ. έΦθασαν οι συναλλαγές στο Χρηματιστηριο θ- ΦΕΣΣΑΣ
Β Ι δ Ι Μεγάλες
   επενδύσε|ς
δείΧνει η έκρηξη τζίρου το 2016
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μαιος Ιουν. Ιουλ Αυγ. Σεπτ Οκτ Νοέμ.
π ερ ι μ ενε ι
γΜ¦“ Μ Ο Παρα τή ρεγσλή αυξήσή των συναλλαγών ο Σ 
Δ'ΜΜση ημέρας ο Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,20% _ Ο Τ 2016 θα
Ο Μεγάλη ανοδος 16¦12% για τή μετοχή ειναι καλυτερο
τής Πειραιώς και 1310% για την Εθνική :2: 
Με πτώση 1,20%, στις 583 τῶντας να ξεπεράσει το εδρα το" ΣΒ
μοναδες έκλεισε Χθες ο ψυχολογικό όριο των σου Ο ΗοικοΜισ
Γενικός Δείκτης, αδυνα- μονάδων. Μιάζεταιεπενδυτικά κεφάΙ λαια 100 δισ.
Εντονο ενδιαΦερον ,
Αισιόδοξος για την ιιορεια της
οικονομίας εμφανίσθηκε ο προεδρος του ΣΕΒ, θ. Φεσσας. Χαρακτήρισε θετικό το νομοσχέδιο
για τα «κόκκινα» επιχειρηματικό
για τις τράπεζες
Ο Οι τέσσερις τράπεζες ιιραγρατοιιο|ήσαν
ισησνίο
Το Σαββατο το 89% του συνολικού τζφου στο χΑ. δὁΥε'°· ε']'°"μ°Μ"°ς ω' "ω
Η ρε· να υπαρξει επενδυτικό ενδιΤΑαΙΔΕΥ0ΝΤΑΣ Στα τραπεζικά Χαρτιά ηέ- ναδιἀρθρωσπτωνδεικτὡν αΦέρ0ν σε τομείς όπως ο τουριΙ°"°νἰ° φτει,πλέον,το ενδιαφέρον επηρεάζειτιςκινήσειςτων σμ6ς. οι μεταφορές. τα |οαί5τί08
στο Χρηματιστηριο. Η α- επενδυτών> σελ. 9 και τα ακίνητα > σελ. 5