Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΜΜ. εν· μόνο νι·
Μεινε, ΜΝ να ν·ν το
ΜΜΜ Με ·8νΜΜωε·
Γράψε· ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - η;
"Οὐ «Β"Ο'|8|» ...ΗΟΜΜΕ ο ΠΟΠΗ ΠΔ
ΤΗΝ ΛΑΡ|ΣΑ · ΠΑ ΒΑΣ|ΚΟΣ ¦
°  Ο ΤΖ|ΜΠΟΥΡ, ΕΚΤΟΣ “ .
χ Γράφε|οΤΔΣΟΣ ΤΣΑΤΔΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ο' ΝΤ|ΝΤΛΚ,
ΓΚΛΛΟ, ΚΟΛΟΒΕΤΣ|ΟΣ,
ΑΡθΟ ΚΔ' ΜΠΑΡΟΧΛ
ΔΒΔ Μ“Π ΚΗ
Νε νιώσουμε εμείς
Πε 5 νίκες κι" Πιστευω
ή" Με Με Β" συμβεί
7  . ΔΝΔΡ||(Ο ΒΟΛΕ|
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ('3:30, κλε·στό Βύρωνα)