Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 7 ανατροπές στη διαδοχική ασφάλιση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ή) :ΜΛΞΜ; <- ΕιΤ:~©)_ιΤΤΞ=› Πέ; Παίξε]  Ν Τ
ΟΜγΣτικΑ Λ   
κΑι ηΑηΔεΣ Μ
ΣΤ|Σ ^|ΤΗΣΕ|Σ ΠΑ 1 Ο ¦
Το “κογΡΕΜΕΝο·· ·' Λ
ΕηιΔοΜΑ ι
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑηοκΑΕιΣτικο | ΤΟ ΝΟΡ|ΣΝΛ ΤΟΝ ΕΝΝΕ|ΡΟΤΝΟΝΟΝΟΝ ΤΟΥ ΤΝ. ΕΡΤΛΣ|ΛΣ
7 ανατροηέ8
ΞτιιΒιοΞ
ΕηιηΤοΣΕιΣ Πιτ ΜΕΤΑΒιΒΑὶΕιΣ
Ο' ΛΣΦΛΛ|ΣΜΕΝΟ| ΜΕ ΝΟ|Ο ΤΡΟΠΟ Ι ΛΤ|ΛΟΤ|Ο|Ε|ΤΛ| ο τρόηος 3 ι Μ· “ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2'|η ΜΑΤογ κι 5
θα σύνταξιο- θα σύντομεύθεί ύηολογισμού για ιιιιιηικΑ η
δοτούνται αηό η έκδοση αηοφα- το ηοσό καθε Ταμείου ΝΛΡΛΛΕ|ΤΜΛΤΛ ' Ν ι  ΣτΕ 
ΝΕἑΕ=ΞἶεΝἑ το θΝςξἔ=ηΝέἑρούν ΤΟ |ΝΛ θα ύηοχρεωθεί Πωσ' ΩΦΕ^ΠγΝΜ| Ο ' Τ 
ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΛΣΦΛΛ|Σ|·|Σ ο “ Μ
ένσημα. οι λίστες των να εηιστρέψει χρήματα ΣΕ ΜΔ ΟΑΕΕ Κ “ =_  
Πως εηηρεαζονται εν αναμονή σε όσους διέκοψε ΔΗΜοἑ|ο ΜΝ χ '  η  υ 
τα ορια ηλικίας συνταξιούχων τη σύνταξη ΜΜΜ ΦΕΡΕ" 1 ι ξ “Ο ` ι η 
ΤΕΧ Οι
ΣΕΛ|ΔΑ 7
ΞΪΟΞΞΞΤΕΨΞΗ
Η! ΒΑΠ-ΕΜΣ
χασαμε χρονο Ι. _  ` Μην/ΜΜΜ
· ιι Ι - _ . - Νικι-ι Αηο ΜΝ
κα' ΜΜΜ· - - ι · τι , ηΡοτι-ι κγΡιΑκι-ι
χτύηησαν τον Αν το ήξερα, θα είχα ν " · "Α 'ΣχγΡ" ΝΔΒασίῆ" ο!κ°νόμ°" Παρε' Γ"ο γενν0|ες Λ ε:ιιΕΡΞ αΡ::μΜηοτιΞ
στα Εξαρχεια αηοφασεις αηό την αρχή! Προειδοποιήσεις και
 Ό αιχμές μεταξύ των «4»
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΔΛΝΕ|Λ ΤΟΟ.ΟΟΟ ΔΗΜΟΣ|ΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΛΜΕ|Ο ΝΛΡΛΝΛΤΛΟΗΝΟΝ  >  και

Τελευταία νέα από την εφημερίδα