Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των ΣΠΟΡ
ευατό:: ο. ΝικοΠα'ίδης
Διευθυντής Συνταεεως:ττι>ΑτοΣ ΜΑκΡιι:ι Ί 807 € ο τριτη 45 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ /εο·ι5 ο κο. 75838 με» ` 
κουτπα
πιο" ηιντει·ηεχτ
ο θρυηος θα επιδιώξει ένα νέο ευρωπαϊκό
Ξεκίνημα για τη όαση των ασεπ του Γιουρόπα
Λιγκ ο :τα μέτρα των νταμπηουχων
Δ η! ς οι Βέηγοι. εφόσον η ομαδα του Πηρα
`  · εμΦανίσει το καηό της
πρόσωπο
' ' αουτ
ΑΠΠ° "'Π°¦¦ °ῆΠ° 'ΟΚ Ι Ι
οι αερυθρό ευκοιι· επικρατησαν,κατα κρατος
στις δυο π οηγουμενες συναντησεις με! τους
θέπγους¦ όμως υπαρχει παπα μεγόπη δια
Φορό ανόμ σα σε δυο ματς ομίηου και σε μια
δι Μ νοκ αουτ αναμέτρηση
γ ,Δυσχαπόἶτους; έ _
ο ζμεγαησυοιιμωτανα= ¦
“ αυτές του οπαμιιιακου τη
!~ τ φετινή σε:όν.οκώατας_; 77
ο ; γ Φορτοιίνης(δεειαΙ με ί 
. ῦνμΡώ“κ“σῖΜτ“ε 
ο ,. ἈντεραεχτΛουκα
_ ἴ:;Μιαιρόγεριτς 7
Η μεγαηυτ ερη ομαδα της χώρας τιμήθηκε από τον
δημο Πε ραιό για τα σο χρόνια της ο :τη παμπριί
εκδηῆωση βραβεύθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι από όαα ς
τα αερυθρ Πευκα» τμήματα. με τους Βαγγέαη Μαρινάκη ι
και Σ κρότη κόκκαηη να κηέβουν την παρόατααη
ή' ΝΑ ΠΟΥΝ
ΚΔ' οι ΑΔΑΜ;"
ατο τεηευταίο ματς
ακουσα αντιδράσεις από
την εξέδρα
ο 'Εχω ζησει
και εγώ παρόμοιες καταστασεις. Μπα
τι να πουν και
οι οπαδοί των
αεπωιι ομόδων;ι· διίηωσε
ο Σωκρατης ¦
ἔΞ:====ὲ. παπα και'Σεντ"ετιέν και¦θ
νοντας πως “ στα τους την Αντερηεχτ ο^
“ο Βαγγέπης · η' 1 ` " : η ' 'η ι ε _ ~ _ η ζ Δ , - 7 Ι η ν γινεται στις 48.οε- , ο
Μαρινακης 4 · :Ϊ _ " ό ό ¦ ¦ τι ό < γ Σ ζ ρ ““·ί0“>““ιοΜ=εΜ “θ ι ›
θα παρει ό ' ' ' · “ ' 7 '· καραίακακποτις 25 ο ο
Κατέηαβε την τρίτη θέση στο Ύ
και αηπους η
τίτηους· |
που' Μετα περσινό πρωταθηημα θεπγίου ι
Απο 3 ΜΗΝΕΣ ο απο και στο Φετινό είναι τεταρτη
μετα από 49 αγωνιστικές ο
τις 42 Σεπτεμβρίου είχε η
να οκορόρει στη Σουπερ Μ
Λίγκα ο περαινός ΜνΡ
του πρωταθπιί- φ
ματοςι η
ομαδα με μεγαηη ευρωπαίκη
ιστορία και σπουδαίες δια
κρίσεις Με τη δεκαετία του
'70 και των αρχών του '80.
αεηα με διαρκώς πτωτική
πορεία τα τεηευταία χρόνια
 Η “ Ϊ7 ¦ ; ἑ;ἀ ¦ “ μ Ϊ ϊ Ι ί ο |
Γραφει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΕΛΑ": ίσεΜδα '5)
ο κουβέντα δεν είπε 1 ¦
ηοδΩαΦαιριατιί ι η . η πιο" στα: παίκτες Ι ·
` 3 ` ί .ό ἴ για τον εμ νιοιι με `¦ κι | οι , γ
. | αν Ντεψουμ · οι Μονενασ=ο;ἴ:ν ¦ 'ο' ΜΜΜ” . η αγωνα ετους Γιαννη"
 θρ:ἑ=Ἑ:ῖ°$ηό η εντός ι ' Γι ~ " "Μό σ" "Μ" 'Σ'ω ΜΜΜ": · ·ὶ ι μου με τον Δραπανα ι
“ΡΜ Η" ω" ΗΕ °'2 , ,Ϊ ' Σμυρνης¦ οπου οπορ·
στις εθ ΜΜΜ!" κι ¦°γάΜ “ρ°“°γΜς
έστειΠε ουσιαστικα την η ω ΜΜΜ", π απ.
Ἀπ£ρΜΠ "0% “ΠΠ .μονες ο προπονήθηκε ε 7 | μ μ 7
του ΓιουμὐΜ ΝΥΝ μετά απο δυο εμοο- γ ο ί Ι ο _ 4 . ο ι Λ “ η
Μυες ο ρουτερ και › Πα ρατασσεται με ι _ ¦ Δεν ειναι κααυτερη απότην
τεοιικε οτι· μου" 4-2-δ-τ και όπως Ξ_ " ομαδανπου αρωματικό:
του τεχνικού τιμ ο πόντο. διακρίνεται ζ κέρδιαε προ διετίας δυο 3
ποιο γευση σου" για την ταχυτητα κι: ι φορές (0-8 εκτός με χατ ο
η αγαπαει· πῆΡ! · κ της και τη διαθεση - -τρικιτου Μητρονηουκαι 8-4
ΜΜΜ θα' ΜΝ· της για επιθετικο ι ' _ντος με δυο γκοη του 
οι “ΜΜΜ τα ΜΑ· παιχνίδι η ταριοαυ και ένα του Μια ο
τοκΑκονκοιοε?- _ _ - ~ ι ~ - ν ~ι
αιιμιεΜοκι μου κει γ
αγγίξει... κοκκινοι ` ΦΡΑΓΜΑ °'° ¦ῖ"
| _ γ ο ι ΜΕΛΩΝ! "Μ "Η ΠΑΟΚ'
εφε τεμΞυΠ6Πο ο
υπερι·εεκυ στον “εεε-ι·
κα οπυμπιακός , 
θα περασει '
την Άντερ
Π£Χ' ο
Με την
ἈρσεναΠ
έκανε Πόθος»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Αντώνιος
Ευδαίμων
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
71108 85212
ΜΜΜ Βόρας θα πεσει
στον παπαπέτρου. που
 δίνει ρεσιταη σε δυο
θεσεις και στο ηιμόνι
πιστευουν ότι Φετος θα
είναι η χρονια του
 στα; ο Μμμμ μαμ:τμμτργΔκμ: ωρα. οι ό ` ό Γραφει ο ΠΛΗΝ: ειιιιινιτποναοτ ίσεΠίδα '3) '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα