Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι νέοι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κυπελλο
ε γεμάτο κέρδη
και εκπλήξει5
»23-26
ΤΡ'ῖΗ
'5 καποιον εοιε _
λΡ.ΦΥλΛ0Υ:|02ΔΤ :=<
'.30€
1.Μ¦ἑΝ!ΜἩΜΜ ΜΝΗΜΗ" Η ΜΝΗΜΗ Η ι!1¦|ἔ!¦'!|ι1||!!·ι| ΜΝΗΜΗ' 'Ν' ι|¦ίΝ'|1ΝΝ!
ΜμΕ' η ~““1'1Ἡ' .ι -ιΙΙιι1'¦ΗΜ< η ι. ι. 'ω, Μι ι~ κι η ι ~  ι ι η ω. πιω ι:ιι1ι¦~ι.ιιΜι .Λι ιιι:ι[ιιιιι¦<.ιιιιω1ιιι“η ι¦ιι›ι¦~1<ι.¦ι.Ἡ.- η ι· 11 Μι
ΡΩΣ|Α · ΤογΡκιΑ
θε ό επεισόδιο
κόμω“ Μαύρη Μπομπ"
θάλασσα "ΠΜΣ" ΤΠ"
Ανεβαίνει το θερμόμειρο μενα·
ευ Ρωσία5 · Τουρκία» 3
πικαπ: “ 
Ε Η _ .
. · ι
, “   τι ' ·
Σημα κινδυνου για
τον ΚαμποΡ;τπ8Χίοῦ εἰ..
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΔ. ΓΕΩΡΓ|ΑΔΗ
«ο κ9ρ°μ°Υλ"8 Οσοι από σήμερα δεν
να Παρε! θεο" ΣΤΗ ΑΠΔ Με Μ ιο πιο ΑΠΕ|ΛΟΥΜΕΝΑ ΜΝΗΜ£ιΑ “δε  Μ. εξοφΑο“ν " δεί
δημοσ|ω3» ποΛιΤιΣΤικΗΣ κΑΗΡΟΝΟΜ|ΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ·  ρυθμιςουν τι? νεε5
η .ι οφειλε5 εντοε 30
ημερών αυιόμαΤα θα
«Καθαρή Τοποθέτηση. όχι με
παραπολιτικέ5 δηλώσω». 7 χόνουν Τη ρύθμιση
Σοβαρέ8 απειλέ8 ανιιμετωηίζει ένα μοναδικό οικοσύστημα. που συνδυόζει πλουσια περιβόλια.
των 100 δόσεων. 37
βυζαντινοι15 πύργου8. γενοβέζικα αρχονπκό αλλα και σπουδαία τοπικη αρχιιεκτονικη. Μ. 35