Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγνωστη προφητεία Πατροκοσμά για τα έσχατα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΜ· Μ ΜΜΜ!
 Το ΣΠΥΡΟ ΜΑΣ
 ΣΕ... κΡΥΦο ΣΧΟΛΕ|0!
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|0453) 3853
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ΕΝΘΕΤΟ ι  Ι
- `  ΜΕΤΑ Το ·ἑγΜαπ@ο
 Μ αν:   ΣγΜΒιΩΣι-ιΣ Τα ··__ .
·. 5 7 οΜοΦγΛοΦιΛΩΝ“,
ο ΣΥΡΜΑ ΠΡοΩοΕι
"ΟΥ ΜΜΜ" · Ν ΜΗΝ κΑΤΛΡΤι-ιΣι-ι
ΤΗΣ ΠΡοΣΕγχι-ιΣ -  >  : -ΣΤΑ ΣΧΟΛΕ|Α! Π' ““ ”θ ΣΕ/ιιΔΕΣ 22-25
5· ` ΤΜ· Φ `
=.5 4 η ω  . . μ. μ1ῳ“ἐΞ“ῳθ έ έ = κ Π '  7 7 :  ή κ- _ :κ τ 1 ,ο κ Ί ' 
<<Θα έρθουν όταν
φυΤοώσει ένα δενόοόκι
και θα σχίσει αυτόν
Τον συμπαγή βρόχο
στη μέση>>!!!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-5,26
Νέα ρωσοΤουρκική <<ναυμαχία>>, Μείνουν Τα
Δαρδανέλια κι αρχίζει ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος