Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα σώσετε το σπίτι σας από funds-κοράκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Υ ο Ελεν ιερό
 ]ΤΞΞΤΞΪΕίΟΜ
ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΚΥΠΕΛΛΟ
|ΤΑΛ|ΑΣ. ΓΕΡΜΑΝ|ΑΣ
ΧΑ' ΓΑΛΛ|κ0 Λ|Γκ ΚΑΠ
ΣΤΟ <<ΣΦΥΡ|>> ΟΧ| ΜΟΝΟ ΠΑ ΣΤΕΓΑΣΤ|κΑ. ΑΛΛΑ ΚΑ| ΠΑ ΚΑΡΤΕΣ. κΑΤΑΝΑλΟΤ|ΚΑ
Νώε θα σώσετε
το σηίτι σα5 αηό ίυηΟ|5-κορακια
ΚΛΕ|Δ| Η ΕΝΤΑΞΗ στο νόμο Κατσέλη
μέχρι το τέλος του έτους για ηροοτασία
της Πρώτης κατοικίας αηό τους
ηλειστηριασμους με ηιο «ελαστικό»
κριτήρια. ΤΑ ΔικΑισΛση-ιτικΑ
κΑι Τ| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ Ο' Ε|Δ||(0|
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΟΝΟ8
ΜΕΤΑ Τ|Σ ΤΕ ΦΕΒΡ0ΥΛΡ|0Υ ^κ0ΜΗ ΜΗ ΕΝ
κινδυνεύουν οι κατοικίες ΔΑΝΕί^ ΠΟΛΕΤἔὅΡ^
οφειλετών με κόκκινα δανεια "ΜΕ Ο
χ ΥΝ Π
ηου θα μεταηωληθουν στις ^Ρ^^^ΗΛΑ
ΤΗΟ:ΤΟΗεΗΟς σε ΕίίἔίίΕίἔ
ΔΗΤ¦ «ΟγΣΗΣΤΕ» ΣγΗΤΑΞΗΣ ΤΗ 'ΣΗΜΕΡΑ Η ΗΤΗΟιΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.
ΤΗΝ ΕΛΑΟΡγΗΣΗ ΤΟΥ χΡΕΟγΣΗΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ7 ΠΡΟΑΠΑ|ΤΟΥΜΕΝΑΗΗ
Ε Ι Ν ` χ Χ Χ Χ χ ω χ 
` ., 3
`(/ ΪΣΒ" Ν α
Η / Ι
ΣΕΤ η Η Τ Με ΕΠ Η Η Τ* ΤΣ Τ Η Η Η ΕΤΕ ΤἶΤι'ΟΜ Η ΗΜ Η
Παραχώρηση
 , αεροδρομίων,
..Σ "Ϊ «Προσγείωση» 7
ΣΤ!. ΕΠΕΨ: Ρ@ΣΠιΞ = Σ©ΪΡΕΞΠιὶ
Νέα «ναυμαχία»
. και... Πόρτα  ς χ¦_ - υ . Πούτιν _ Ό· νε   `
- Ι Ο Χ Ο  
ί   . Σ ί Ω  /Χ/
 ὰ ·'
  Εῆῆηνικό¦;7%ἐ
ΜΧ/" ο Ναών
<<ΑΜ|Λ|·|Τ|·| |ΣΤΟΡ|Α>> Ο ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕ| ΠΟ|ΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΒΕΛΕΡ! 
η Μ|Α|ΥΝΣΕ'Σ·Εἶ"κ[ΠΑ5Ιῆ
ζ ΜΜΜ Μ Μ
Νέα πακέτο ΙΜΗΟ" Η των
στο ' ί ζω” Ι
Ναόν για φυΜξη μου" ων
¦ χ Ο . ' Μ·
' ΗΣ.
επσκ:κεε ηΤ)οεΗΤΟΟ3εΟε
ζΞ)ΉΈῖΚΩΕ] ΣΤΗΣ ΠΟΣΕΣ ΠΟΥ ΣΚ Ξ
ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ
2.Ο7Τ ΟΕΣΕΟΝ
ΣΕ ΜΟΥΣΕ|Α.
ΑΡΧΑ|ΟλΟΠΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ «Ε.'|'.»
Ε.Ηῖ©Σῖ@. @Σ ῖΞΠῖΣ[][ῖΩΣἶΤΞΣ
“ΣΥΝΑ|ΝΕΣΗ
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΗΜΑ|ΝΕ|
ΣΥΝΕΝΟΧΗ”
 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ίΞἔ;5ΠίΞΣ
κόντρες υηοιμηφίων
για τους
«κυκῆους» Καραμανῆη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα