Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ζ. π Σελ14-16,48
ΝΟΠΕ ι
ΑΡΣ - θγΕΛΛΑ Φ|ΤΑ ξ 
· · Ι ' 
ΖΕΣΤ" ΑΓκΜ|Α Αγωνιππι(ε 90 λεπτα και «εχασε» ο
Ι | | δ φ
τΠνΙεντυποωα"ακπιν"ΩιτΏσνιΩτρ"π»ν'Φ
ι·ιΑ ιοΝ Νικο Ι Ι
Σήμερα Με 15.00 ο φιΚικόε αγώναε παλαιμάχων - «Δ|α°κε8α°" να αγων|ζε°α|
:Ξ:ΜἘἔὁῖ:“ἔωΐ:;°Ξ:ἔ=ἶἘ:Ω στο «Κλ. Βικελί8πε» είπε ο |οπανόε
ΜΜΜ Με Δεν·ι·εΜε Η
ω χ ·
, Ρ 2 , :ο
/,γγ “
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡ|Ογ 2015 | ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0911 Τ|ΜΗ: 1,30 θ ο ω·“ “ _ κ μ · 
Με ιογεΑΜγΝιικογε κΑι Τοπ Μο
Τον οΡιΑΜοογ διο ΝιοΡιΜογΝι
γ . κΑι ποιοι· Μαογε Φο? «ΜΜΜ» ¦
' ΠΑ ΤΗ 'ΚΗ ο ΑΡΗΣ Αγιο ΚΑ| ΜΕ ΜΠΑΝ
- κ =Π>-κ . 
γ . πιο· 
-  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - |'|ΑΟΚ Ί
Εχασαν
την ευκαιρία
για πρωτιά
Η ὅ ,, ,
ε ΦΤΑΝει ΜΑ! ζ'ἑῦοἘῖἘ"ἑἶνἙΗ"Ξἔᾶ
των ερυθρολεύ κων
ι Με"
Ξ  ΚΟΖΑΝΗ
Διπλά για “ ;; Ο  Ο  ¦ - _ . · ζ ··; .¦ = Ε"ΣΜ ΚΑ|
Νέπο,Α|'|ΕΑ, Ι· ο 7 _· κ  _ η - ~ _ . |'|ΕΡ|ΦΕΡΕ|Α
κορυφή  ΦαιοΡειιοιπΑ:
. ΔΗΛΩΣΗΣ
ο Αιγινιακο5 "ΑΜΣκ“Μ°