Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'ιο ιιιιι απο
πιο ΝΝΔ...
Γρὰφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ- 40 Δε
Έκι που" ιο ιιιιΜιιο
·- ιιις Μις Μονος
Γράφει οΣΠΥΡ0Σ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. ιι
ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΤ ΤΑ ΠΛΗΝ
ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΘΛΗῖικΗ
Δευτέρας
Δεωιερ(ι Τ4 Δεκεμβριοω 2οι5 / Φωλλο 182 ί37Οι / €130
Σ Ι Ι
Κ .¦7 · Κ Δ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤ|ΚΑ ΣΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑ' ΠΛΕΟΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕ|Σ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΟΣΦΠ ΣΤΗ... ΣΟΥΠΕΡ Λ|ΓΚ!
Δ · ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ Δ|Α|ΤΗΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ| ΧΘΕΣ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΚΥΡ'ΑΚ|ΔΗ ΣΤΟ 45' Κ' ΕΝΩ Ο |ΝΤΕΓΕ ΕΧΕ' ΚΑΝΕ' ΠΕΝΤΑΚΑθΑΡΟ ΕΠ|θΕΤ|ΚΟ ΦΑΟΥΛ · ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ
ΦΑΟΥΛ. Δ'ΑΜΟΡΦΩθΗΚΕ ΚΑ| ΤΟ ΤΕΛ|ΚΟ Τ-Ο Κ' ΕΝΩ ΝΩΡ|ΤΕΡΑ (33'). ΔΕΝ ΔΟθΗΚΕ ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΑ|ΤΩΛ|ΚΟ. ΣΕ ΣΠΡΩΞ|ΜΟ ΤΟΥ ΜΑΖΟΥΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΑΣ'ΛΕ|ΟΥ · ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΥΛΕΝ ΤΗΣ ΚΕΔ ΟΜΩΣ,
Ε|ΔΕ ΚΑ| ΣΦΥΡ|ΞΕ ΑΜΕΣΩΣ ΠΕΝΑΛΤ| ΣΕ ΠΕΣ|ΜΟ ΤΟΥ ΚΑΜΠ|ΑΣΟ ΣΤΟ 54' · “ΜΟΥΓΚΑ>›
ΑΠΟ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑ ΤΗ Δ|Α|ΤΗΣ|Α · ΕΝΤΟΝΗ Γ|ΟΥΧΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΦΠ!!!
«Ραντεβου σε ιο μήνε5», δινει ιι ειιισιιμιι ΑΕΚ και ιιροονογγελλει ότι...
ΤΕΣΤ"
«Το εΜιινιιιοιιοῦουφυιοο.Β
ε).7·.:.ιιιυιε==ΐ!ε _ἑε¦ἑ.Μιιιιν@ 'Ε , ΜΝ!.
πιιιιι“σιιειιιιιὲιιιοἔ6ιιι_υεΜὐει;
ΒΙιειιιοιΒ£_;ΕΜιινἶιΜὅιΜΜΜ/
«Μὴνυμυ» Μοκιι Αγγελόπουλου οΙον ΣΦ. ΑΕΚ Μωβ: ΕοοΙϋΗ" ΣΘΗ9υ8
· Ε"0κ"ησεκ . “Ο  ,~ ; > <<Κλὡτσιισον»ιιινευκαιριοιο Τρικολοἐ;
ο κ8"""Ν· |ωΨ" ! - ι (Η με Λαμια) για να ανέβουν στην κορυφἡΞ
ο Μυιιοοει6ιις Ξ . >. . ΠΜ > . 8. 
- ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΝΕ' Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΟΛΑ (ΒΔ ΕΓιΝΑΝ  . ·3 “π ζ - _(ξοβθ|σ» κο'   η 
ΠΔ ΝΔ ΠΡΟΛΑΒΕ' ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ !ἶΜΝ ἔΤΗΠΔ χΟρΟΕΣΠἐΡΙΔ^ · '
οι ΜΑΧΗ Με ΤΗΝ ΝΕΠΤογΝΔΣ ΞγΉ9ρ¦@ΣγῷΔεψον , _ Ο' Τρ|Υλ|Ο ΡΠΦΠΥΟ8 “4 με ΕρμΠ)