Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
[Η] ΜΕΓΑ/ΜΜΜ ΜΤἑΜῶῖΠΜἩ ἔ@ΜΜἑΜ 'ῖ'ἩΞ ©©©ἑΠΜ ἔΔ¦ Δ Δ ε ϊ |
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 53ο · ΑΡ. ΦγΛ. 11.672 ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και σΤΟ ἱΠτθΓΠθτ Μ.ΜΞΜΗεΞ_9Γ
ΠαρΤι ΤιορΤοΦολόδων
στον οΑΣο
Έξαρση την περίοδο των γιορτών
, ' -¦ γ β: 7 _ Τ  Η
. η ι > ι. ι . · “ · .ε
Ι “- υ .- ,ι ι “
._ _ . _γ ι 5
γ ι. ¦_ , | ι 4 ξ _ γ- Ι με” γ η
1 ί ι γ « _ _ · ,Ι '
. ι ι ι
Τ γ ι
ΡΩΣ|Α-ΤΟΥΡ|(|Α
Θερμό ει·ιειοόδιο
στο Αιγαίο
ΣΕΛ. 33
Ξ η) Ο' Π ° ε εγρήγορση βρί- Οργανισμός λαμβόνει μἑΤρα
Π@Πες  σκονΤαι οι ιθυνΟνΤες καΤό Των δρασΤὡν, οι οι·ιοίοι
@©@ῖΠ μέ) @Μ Του ΟΑΣΘ. καθώς η ει·ιιλεγουν Τις γραμμές ι·ιου έχουν
7 . σ Ξ: 4 δραση Των ι·ιορΤοφο- μεγαλυΤερη ι·ιληρόΤηΤα η Τις
©Π ο ο ο  λόδων ενΤός Των λεωφορείων οΤόσεις όΤιου ι·ιαραΤηρείΤαι ου
είναι ιδιαίΤερη αυξημένη. Ο νωσΤισμός. ΣΕΛ_ 11
    ῖ@1ΜΜίι αι  
8Ρ0ΒΤ8 "ΑΟΚ
Για ομαλή
Ενας κοκε προσγείωση
α|'|0 Λίγα εικοσιΤεΤρόωρα μεΤό Το έι·ιος Του ΝΤόρΤμουνΤ.
Ι ο Δικέφαλος αλλαζει ι·ιαρασΤόσεις και Παίζει σΤη ΛιΤα παλια Με (19:30). Μ 18
ΜεΤό αι·ιό 58 μηνες ο
κΛιΜΑΤικΗ ΑΛΛΑΓΗ |9ΠσνὁςεΨθεἩκός ΗΡΑΚΛΗΣ
. . βιωσε ξανα Το .
|σΤ0ρ | ΚΙ] Ο" μΦων|α συναίσθη μα Του γκολ ((Φωναζε|»
Ι μι·ιροσΤό σΤο κοινό Του '
γ|α Τη σωΤΠρ|α Άρη. ι·ιου είδε Τους γ|α εν'°Χυση
Το" ΠλανηΤη κίΤρινους να νικουν ΣΤΟ 0-0 με Τον Πανθρακικό φανηκε για ακόμη μία ΦοΣΕ^. 33 ευκολα με 4-1 Τη ρα. όΤι οι κυανόλευκοι χρειαζονΤαι βοήθεια σΤο μεΘύελλα ΦιλὡΤα. ΣΕΛ_ 23 σοει·ιιθεΤικό κομμόΤι Του Παιχνιδιου Τους. ΣΕΛ_ 14-15