Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Μετά την πρόκληση των Τούρκων οι Ρώσοι θα κατέβουν τα στενά"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ω  3:; Μ Η ἔΜΡ^ ΜΜΜ τΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΠΜ! ΜΙΜΗΣ- ΔΗΜΟΙ):
(10452) 3852 Μ π Ϊ” Ϊ ο Π
τ|ΜΗ τ ΕΥΡΩ  ' θῳΣΝ ο ο"
"Λ" "ΞΑΝΑ ΕΡΧΕΤΛ| ΤΟ ΠΥΡΗΝ|ΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗ ΓΕ|ΤΟΝ|Λ ΜΑΣ,
ΔΕΝ 'ΓΑ ΠοΥ ΠροουτΕΥΣΕ ο ΔΣκΗτΗΣ τον ΠΛΓΓΛ|ΟΥ οΡοΥΣ το ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ο
ΦΛΓΛΜΕ
ΟΛΟ' ΜΗ"
ΕΠ|ΤΡ0ΠΗ
ΑΛΗΘΕ|ΑΣ
ΔΗΜΟΣ|0Υ
Ο ΧΡΕΟΥΣ
Δημοσιεύουμε
ολόκληρο το
““““ν“““““““ ΜοΜΝκΡΜ
 ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7 να κ “ ν Ψ _
έ_“ο τα 4 ή» α· _,-“
ΟΕΡΜΟ ΡΩΣΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ "ΜΡΩΝΕΙ" ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΒ:
"ΜΕΤΑ "Η" ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ "ΟΡΩΝ Ο' του
Μ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΝΑ"
Η Παναγία η Παραμυθία του Ἀγιου Όρους απέναντι από τους Τούρκους