Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑΜΒ ΠΜ! [ΤΟ/ΜΜΟ Μ ΜΒΑ' ΜΟΜΜ ΑΜΜΟ 
ι ΜΑΜ  ΜΠΑΜΠΑ ΑΜΑΠνΡΜΠΜΜΑΜν  @ΤοΙ#ΗΜΛ
 ΤΠ ΠΠ|ΧΝ'Δ'
Α(χὲ53 ιτπππππππνππππΑΑυνποΝπνπνππν
___` η
ΑΡΜΟΔίΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΕΠ έ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΤΥΧΕΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΗ! ΜΟΝΟ Η ΑΤΟΜΑ ΑΜΠ ΤΗΝ ΤΟ ΕΥΠ" έ "ΡΑ Ν Η Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΤΜΑ ΠΑίΞΕ ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
.Λ. Μ -Π Ο ΠΔΣ Γιαννινα σταματησε τον ενθουσιωὁπ Πλατανια.
ΠΟ στα Πεοιβολια ' ΔπΗπτοε οτπ'Θεοοαλονικπ
ο ΠονθρακιΝο5. 0-0 με τον Ηρακλπ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΣΤΥΑ|ΑΡΑΣ ΝιΑΝ Ο ΜΟΝΙΜΟΣ
ΕΜΠ/λ πι›ιιιΑπιΝιπιιτ τιιι ΝΕΑ τΝνι>Νιι ΝΑι... ιιΑιΑαΕι>Ε @μ
3 Ολαεν φορα ξανα
;Ἡ:~.“.;:“ΑἩΜω ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΝΑ' Ο ΠΑΝ|ΠΝ|ΟΣ ΝΑ' Ν ΑΕΠ ; ζ 5   .
ιΜΜΜΜ· @ΜΒ
ΤΟ ΕΜΠ Ρ|_ΑΥ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΟ/ΑΣ
οι παίκτε5 των Χανίων άτυπων
τπ Ζακυνθο να προπγπθεί απο.
Ναθὡ5 νωρίτερα είχαν σκοράρει.
αντί να επιστρέψουν τπν μπαλα
που ΟΝΟ
κΛπρΩΣπΣΑΝτοΣ
ί ϊ  »Η
“1 ,7_ ·7 Ἀἶἔ ΕΑΠ ἶἶ“'ῦίἙωἐ ¦;έ:ἐ;:
  οι εναι στα    ·
_Δ ( » π·- 
' Η Πορτογαλία σε όμιλο...
παραγγελια στο Ευτα Ζω 6
' Το «Καμπ Νόσο» υποκλίΟπκε ·_ . ¦
στον Λουκα5 στο 2-2 τπ5 Μπαρτσα ι 
με τπ Λα κορουνια
ο· ΟΠΠ
ΤΟΝ ΕΡ'ΞΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Σπουδαία ισοπαλία τπ5 ΑΕΠ . Ο ΟΑΥΝΠ|ΑΠΟΣ ΟΗΕ' ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ' ΤΟΝ ΑΠΟΠΑΕ|ΣΝΟ
ατπ Μπίρα. 25·25 μετον ΠΑΟΚ . . 7  ΠΑ' ΝΑ ΕΠ'ΠΡΕΨΕ|... ΓΕΜΑΤΟΣ ΠΟ ΠΡΟΤΑθΑΗΜΑ
για ταν Αι του χαντμπολ , . .. “ - _
Με “Συμῦὁϊίαἑύἶ
ανορενεταί“
νααποκαλυψει
μελλοντικε5Μνποει5
 4 καιοποφαοει5
 Οαιίλπαα ΜΜΜ
ωωι»ωωω Ο · ο: .
. "ΜΒΜ"°|°Μή Πολλε5 αλλαγε5 ετΞυοζἔο_ΣιλβΒπου εστειλε μηνυμα
. . ο ον νι. π
- 'Μ,"°Τω16- τ ΕρἔαΝ αφ νοΔα5τονεκτοΞ αποστολπ5