Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ϊ “ΔΩ Σ'βΜΜΦΔῳ ΗΜἐ!Β@!3
ΔΡ. ΦΥΛ.: 5ΊΊ |ΚΥΡ'ΑΚΗ Ί3/”|2/20Ί5 | ΠΡΙΝ: 13ο ΕΥΡΩ ρ Η Ξ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 - - 
)) “ @ΜΕΤΑ ἑἙΒΜ ΔΩ!!
_ ' η ' 4 Γ έ  .τ : γ ι Τ" ' Δ
 ΜΜΟ  ΜΨΜΜΕ
  έ απο Νορβγω α] ΝΔΦΚ. Ύ. Τ; ¦“ μ;ἄῳΔὲΜ @Μ
 η' 0ΜΠέΛΛΝΤΕΡ .Σἶ^-5_8 2 ή Ι Ε· έ ο Δ Τ 
..._ ε
ΕΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ .Ἑν ϊ οὐ
ΤΗΣ Μ0ΛΝΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Σ·Τ|Σ· 3Τ/Τ2
ΜΕ ΤΟΝ ΓΛΥ|(ρ!
5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ!
ἐἑ“ΗρΘε Μες ο Κυζεριδης
ο.“ῳΜ“ΜΜ: 7 : υ Ο ε0!·ΔεΣ ΗΑ·Γκεα λ ϊ 
 · ¦ ΤΟΥ ΜΑΚ κ·Μ!Δγἔὲ95Μ  $ 7
7 7· ' Ν " 7 ὰ · ~ Ε η ά” Ω · .Τἶ:ῖἶ_έ4ἑ2ἐΞω “α >7 ·. .· -3 3
Νξ·ηωνκπάλ·
“Η Τ _ 7 οε  ” ¦ η  Ξ Ἡ “ β:ΗΜεΡΑπο«8·κΣ»
β ; ' < _ ` “η  “ κΑΤΑοΜΤΑσ5Μ›
 κ29`(οἐ› ΑΝο·ΞεΤο έ “ Ό' ΓγΝΜκεΣ “ΒΒΔ 8» ΝΤΜήοΛ¦ ΜΔΤΣΔ 'ε 
~κ ΔΡΟΜΟ Σ!!! ῷ·8ΔΔε|Λ “Ξ Με 2-0 Πο ΠεΡ·ΣΤεΡι ΠΔο!ἐΑεκ Μ__;__Ε ώ Με] “μω- .Δ ἐκ Μ
ν. ¦ ΜΝ ΜΗΝ! στ ΜΝ 'Έ .0:91
ο «Δ'|(ΕΦΛΛ0Σ» ΣΤΗ Λ|ΒΛΔΕ|Α·Τ0ΥΝΤ0Ρ ΣΕ 0ΛΣΕΝ: «ΔΕ|ΞΕ Τ' ΛΞ|ΖΕ|Σ$› “ “ΗΜ “ΕΜ “ - Ε
Ακυὲἶξ“ η' 7 .
ο διεθνής φορ
στη φαση
- Ι' > 1 . ί
: του δοκαρ·οὺ Ϊ ν · ἔ μ· Ό
Β; . 'ΣΕΛ.4 7 το: κολ τὸυΠὸἐου
 7 7 =·'ΘΡ¦ .- Ϊ! ΕΥ Τ - ε
ΤΗΕ “ΟΕΛ|ὁΥΜ
εΝ·ΣχγΣΗ,; .
Ύ Ϊ μ 7 .
7: Η' 'Ρ Τε
› :Μ 
 Οτο ΔοκΑΡι χ 
@πω ·< @3 Πε
“ο 4 έ 1 !<Δ·ηΤ0 @ΟΜΕ Ύ' Ἑ`6νε“ρΜὴ%ΐ86Λεϊ, `
ΟΔΗΜ·οΥΡΓΗΣε χ;_ΠΑΝοΜκικοἙ χ 7Σελ:5ω 7`
7 7 Ρ Μ|κροεγκΜΡ·εΣ ;ἑΕ^_9_¦73<ῖ · εΡΡΑῖκ°: 3
 _ 7 ϊ  ΒΙΤ ·'!#!?κ># 
Πο Ισζε κθε 7 ΜΜΜ #30"
ρ .Λ «ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΕΔΡΕ» ΤΟΥ ΦΩΝ^Ζ^Ν ο' Φ|ΛΑοΛο| κ^¦^ΛΜὲγβΑ"ῖ |ωἄεὲ
ΕΠΣ" ΟΛΑ ΤΑ ΧθΕΣ|ΝΑ ΜΑΤΣ ΑΝΑΛΥΤ|ΚΛ ΝΕ Δ'Λ'(Ρ'θΕΝΤΕΣ!
;;Ε__- ¦ ¦ ' 
` _/πι$κρσςηἐ-μςσσ εἴη Νεα!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα