Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Τα μυστικά ραντεβού Στουρνάρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θΕΡ'ΝΑ
Σ|ΝΕΜΑ
Δύο Ο
εισιτηρια
στην τιμη
του ενοε
ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ
ΠΟΛ|Τ|ΣΜΟΣ
ΣΕΛ|ΔΑ 5
νιιινυ.
Με Δ. ΜΜΜ ι1957·2οο9›
ἶ""Σ κΎ|'›'ΑΚ"Σ
κεντρικό γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Αθήνα 115 28
Ετοε ιδρύσεω8 1922 ΝΑ' ΛοΥκΑ ιΠΡ0ΠΑΤΜ). ωραια. Αυξεντίου. Μαι Μ. Θ 211 385.7000. Οπου: ιοννπΜο'Μ.σ
Ετοε 949 · Αριθ. 18431 Ανατολή 07.32 - Δύση 17.08 'Μου ηηρ://Μ.ιΜπι8.σ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η!” Η. Μ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μ '. ΜΜΜ
|ΔΡΥῖΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ'ΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ Μ Η Μ Μ
ἐδἔΞ=π:ό τον Δημοσιογραφικό | Α| 
Οργανισμό Λαμπρόκη Α.Ε.
Εκκλησειε σε αρΧηγούε και στελέχη για «συνεννόηση» γιατὶ η Χώρα δεν θα αντέξει
Τα μυστικα ραντεβου Στουρναρα
- Με τη Φώφη, τον Σταύρο. τον Αντώνη, τον Βαγγέλη, τον Κυριάκο, τον Απόστολο, την Ντόρα και αλλους
. «Καθίστε σε ένα τραπέζι και βρείτε τα με τον Πρωθυπουργό» Ολα θα εξαρτηθούν ατιό τιςχειρονομίεςΤσίπρα
ΣΕΛΙΔΑ Α4
ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α ¦ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε5Μ ΚΑΛ
Ασυμφωνἱα στο σύμφωνο γ
συμβίωση8 ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ό
ΣΕΛ|ΔΑ Α6
ονΣ ΡΕΓΚ|ΝΓΚ  «ΒΗΜΑ»
Μ =  ΑΦΗΣΤΕ
Ο ΤΟΝΟ”
ατακα..
ς τελευταίες
ΒΗΜΑτοδὁιηε πονΜἑιπεοντΑτΡικἑ:
. . Ο ημερες παριγ Εθνικη ΤραπεΖα. Φάβα] μἀρωρες
. η «γωγω μ05 λόγωὅ και έργον
ο · που α μπορουἱ _ φιλη» μικραινει,  __ σαν να είναι προ ~ το Δημόσιο χανει  ' άγγελοι πολιτικής
; ` ¦. γ  ανωμαλίας.
_ . 'έ .
· . «Το Βημα» και «Τα
Η Κορομσνλ|κη Σε διαδικασία συρρίκνω- Νέα» έχουν δεδοΔεξιὁ συνοντἀΜ σης μπήκε ο όμιλος της μένες θέσεις. Οι
Εθνικής Τρόπεζας Με την
τΠν Κ(ΙρΟμΠνΔΙΚἡ ανακεφαλαιοποίηση. Με
Αριστερό και το Δημόσιο έχασε αλλο Ο Ο ·  που Ελευ. δ · , . ' Β |λ
1 ειμ:;;:ε;η:ηηρ τη ρυθμιση του ελληνικου χρεου5» Ξ:::ω:ΐΞ:;
Μ ΣΗΜΑ Με μιούχες μετοχές. ΣεΛιΔΑ Α8
= η ΡΕΚΟΡΤΑ|Ν|ΩΝ ΑΦ'ΕΡΩΜΑ
Ξ_ ω γ Τα καλύτερα
ΞΞ · · “ βιβλία
ἐΞ  Ύ για δώρα τελη Ε2Α πΕιΡΑιΩΣ
ἔἔ Μ ΜΜΜ» στο γιορτὲ8
=: ο . ώ .
€7550 ο Εκτοτε
<Υτιαρχει σύγκλιση μ το ΔΝΤ για
τες τις γιορτές για εσας και
δύο εφημερίδες.
που ίδρυσε με την
Η χρονιὰ τους φίλους σας. Μια επι
. λογή από τα σημαντικότερα
ΠΟΠ ανθΠσε βιβλία που κυκλοφόρησαν
Δ · τον τελευταίο καιρό. Ελληνική
και.. το ελληνικο και μεταφρασμένη λογοτε- Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
ΑΜΜΟΣ Νικαια και - ιι τικκετ0ικ τε ΜΕΡΑ Μια ΕτιιιΡΕιιΕιιι σινεμα ΜΡ· οσων0Ψκ° κο',θΡ'λεθ
Μο τι ποια Ακη του ιι την Μπακ ιικκειοικ Μαι γνωρισα ποιηση, ιστορια, δοκιμια, βι
ΕΒ|ΣΜΠΥ Κλ'λΠΠλΕ!λΣ ΠΕΡ|ΠΥΣ|ΑΣ - ΓΡΑΜΜΗ ΠΗΡΕ"
ΒΗΜΑ-ΠΟΛ|Τ|ΣΜΟΣ ΣΕΛ'ΔΑ 9
ογραφίες. ΒΗΜΑ-ΜΜΜ