Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιος Παΐσιος, βασιλιάς και... ΚΚΕ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
._ - . |ω
Ί37ΔεπΜΒΗογ Μηπως; `
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
@Με ·· Δ
ΜΟΥ· ΜΗ! Μ · “= ·
.(18ω)·8π | _. _ .
Ψ";' ¦ .. .
ΠΜ¦Μ ·· “· ε
4; ο' και 'ΜΙΒ η
ξ · χΜ"ῖ0ν Αλέξη· αλλά
ἱ  Μουν το... Ι
η “Ἡ · και ' _ ·
 σε 'Κω όλ°Υ°ἶ 
 ΜΜΜ η, “
. `ρμσν·κή ΜΡΜΤ
ι” Ι ' Α η - Κ |
εωερ«ὡν των ΗΜ ασ 'Μερφυ _ .έ έ ω "ρόω"° ΐω Β Η ΛΑ
Δ ΔΝ _
σονΜ ; ¦ ν > · .
Μ6Μι0μΜ μεΤημο ·_ ' Ι ¦  7 . °. Α ξ:
ωκερσωο Μονο &Οἶ'ῦ“ # ·› “ Ο Α ο" ·· . Α ἔΜΔ£ἑ Μο ¦
Ο ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΙΑΑΥΕΙ ΤΗ ΝΑ ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ0;
. ¦ .
. Δ · .7η ·'
· `· '. | .
Κ. . Μ: ·
. 9 · “ ·
. _ :. '.
' Ο ι '· .ι·'·:ι
.' Σ τ · .' -'
- μ Λη ' - κ
:· ' 4