Πρωτοσέλιδο Αυγή: Σε δίνη ΣΥΡΙΖΑ η αντιπολίτευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@1056 ΡΜ
Η ΑΥΓΗ
Π Ο ΚΟΚΚ|Ν0
_ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μ_ᾶνΒἰ_Β¦
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12470 'ΠΜ 3 Ο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Με  · · ·
Ντερ ΜΜΜ!
 ..ια
7: .ι “ι
 Ι ΔΙΑΣΠΑΣΠΚΕΣ
ΚΙ Ν Η ΣΕΙΣ Η εδραίωση της κυβέρνησης
“ και της πολιτικής σταθερότητας
ἔἘΠἔΝ=οΜ' ΣΕ Ν'Δ° _ ΠΑΣΟΚ προκαλούν κλυδωνιομούς
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ και φαινόμενα αποσύνθεσης
ΑΡΙΣ"ΕΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ   στο άλλοτε κραταω
“ΜΜΕ Ο' ΜΧ" Σ ΡΑ _ ΒΕ Ε^ο πολιτικό σύστημα
Ευρωπη,
ο μεγόηοε ασθενπ5
· Η ευρωκρισπ κῆόνισε
ιπν ΕυρωΖὡνη,
το προσφυγικό Ζητιιμα
συνταρόοσει
Σε δίνη
η αντιποῇἱτευσπ
την Ευρωπαϊκό Ένωση
· Η Μαιο μετα το σοκ
Με ακροδεειό8 επιτυχια
στη περιφερειακε8 εκῇογεε
· Η ευρωπαῖκπ συντροφιό
του Εθνικού Μετώπου
· ΙΟ, 11, “47
ΜΠΟΜΠ
ἄρωμα
·Ητεκνηνακαρατσὡνεις
τους φτωκούς
· Πόλεμος κλασικού και
ψηφιακού καπιταλισμού
Δ'!Β!!"!λ"Ρ!Μ| ιι
ΕΔΩ και μερικα Χρόνια και μέχρι
ΣΠΗΛΑΙΑ παρακμής παρουσιόζουν τα κόμματα
που κυβερνησσν τα τελευταια 40 χρόνια την
Ελλόδα και τα συμπληρωματικό τους σχήματα
με τη διόλυση των ψευδαισθησεων περι «οριστερης παρένθεσης», την κοινωνικη αποδοχη
της νεας κυΒερνησης και την ειπτυκη πορεια
της στο ανώμαλα εδαφος.
Έλλειψη προσανατολισμού, τυφλός συγκρούσεις, Βετο και ομαδοποιησεις συνθέτουν το εσωτερικό τοπίο σε ΝΔ. και ΠΑΣΟΚ. Με εκκρεμες του ιΦουκώ μοιόζουν Ποτόμι και 'Ενωση
Κεντρώων.
ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ι ΜΕΤΑ ΤΜ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η κ°'νωνἱ° ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΕΣΜΟΥΣ
"ΜΜΜ  Την Τριτη ιμηφἱΖοντσι
 ΜΙ.Δρανασόιαις, τα προαπσιτούμενα,
'Π προβλέπει για την Υγεία. Εωουλος.Α. Καραγιόννπ “
την Παιδεία, τη δημόσια Ο Κ. Ραυτόπούλου. ων "ο Β°°κε""
διοίκηση και την κοινωνικη Μ Μ εΜΜ'ε"Μ'
αλληλεγγύη Κ ΜΜΜ η δόση
· 16-19 · ο
Πι<ιΕ“““““ Το κι πο
¦ , Λογοκρισιεε στιιν ΜΜΜ , ρ , ρ
 · Ο   Τοποθετούνται ο ωτογρόφος Νίκος Παναγιωτόπουλος. ε |  |  · Ο .
η θεωρητικός ως Πηνελόπη Πετσίνη Η Αυγή ραπἀρει στους
Τ9ΧΠῳΞ9Υ9 Η και ο πολιτειολόγος Δημητρης Χριστόπουλος ρυθμούς του Φεστιβάλ
ΤΗΗΡ 2015
πριν λίγες ημέρες, στην ηεριφέ- ΕΜ"Μκ0Σ χργΣοΣ ' 5263
ρεια της ΕυρωπαϊκἰιςἘνωσης. μ
στην Ελλαδα και αλλού. είχαμε οταν το 
το φαινόμενο της παρόλληλπς ο· ο
νόδου της Άκρας Δεξιός και της Προσφε"Υε|
Αριστερός. που τα μέσα ενημέ- στη Δ'κ°|°°ὐν"”.
ρωσης το ονόμαζε συνηθως «ό- _
νοδο των όκρων». ΠΟΝΟ' ΙΟ"
-- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα