Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3 “ΜοιιιΑΔικΕΣ η,ι>οΣοοΡΕΣ
 τ ι με - -,
 ¦~  ν Ξ Ϊ" Η "Π"
Μάθετε τα μυστικό
τΠ5 χαρ τόμο ντείσε¦
ερμηνευσντσε
με ευκοῆία
όῆε5 τι5 φιγούρε5
Εβδομαδιαία ΑηοκαῆυΠτικη Εφημερίδα · Σαββατο Ω Δεκεμβρίου 20Τ5 · Δρ. Φὐῆῆου 504 · Τιμη: 3,50 € · νννννν.ραταεκηηίο.αι·
ΟΛΟ' ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤ|Σ το |ΔΝΟΥΔΡ|ΟΥ
ε - έ 
Τι δειχνουν οι τεῆευταιεε φανερεε  ι  Ἡ '
και κρυφεε όημοοκοΠηοειε Έ Ο ο τ· 
'Οπω8-φαίνεται, βόσει τουῆόΧιστον των τεῆευταίων μετρήσεων,  
θα Πρέπει να Περιμένουμε έωε αεί 0 |ανουαρίου 20% για να `· ἐμέ . . .
εκῆεγεί ο νέσε ηρόεδροε τηε ΝΔ. Π' αυτό και αρχισανηδη να χ *
διαμορφώνονται συμμαχίεε Που ίσωε ανατρέψουν τα «δεδομενα»
το.. ε. ται ι
  Π Ρο ΣΑ Η Ψ Ε' Σ
ιιιΞει:32 - Π Ρο ΚΛΗΣΗ!
570 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΝΕΤΑ| ¦ . , , , . ¦ , . , ,
Ο κΑθΕ ΕΛΛΗ ΝΑΣ Σε οργιο διορισμων εχει εΠιδοθει η Πρωτη -αῆῆα και διοικησηε» συνεχιστΠκε ακομη και κατα την Περιοδο Που
Σελ 1 δεύτερη· φορα Αριστερό κυβερνηση. Παρα τα ῆεγόμενα του οι τρόΠεΖε5 ήταν καειστέ5 ῆόγω των σαρκα' σσηττο|ε.
' 8 ΠρωθυΠσυργού¦ ότι θα Προχωροόσε σε αηοσυμφόρηση του Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε Τό ημέρεε συσταθηκαν
Ι δημόσιου τομέα αηό τι5 στρατιέ5 των συμβσὑῆων και των με- στο Δημόσιο ηερισσότερε5 αηό 3.700 ΠροσωΠσΠαγεί5
 ε". τακῆητὡν υηαῆῆηῆων, η εηιχείρηση «κατόῆΠψη τη5 δημόσια5 θέσειε για τον διορισμό ημετέρων. Σελ. 16-17
Σγι=ιΖΑ να Με σωρο αιοεεο οι 800 τηε Βουῆη5 Παιρνσυν το... κσμμενο δωρο!  ω. 27
τα «β οντηεει» . . .
ρ «Γαῆα2ια» βσυΠευτινα καρφωσε
Μ' ^^^ΟΣ ΜΜΕ' στην Ε ο ία τον η ὡιιν Με
ΜΕ... οικογΜΕΝικι-ι φ ρ ρ ω 26 ,
Με 0 νεοε
Μίὁαε
των ΜΜΕ
Πόρτι
στο ΤΤ με 
«κόκκινο»
οια 56στερα Η ἙΠεν4
Ι και
βγαινουν δεν εχει ο ρὡσ05
εθνικιστ ' 5
, ματια γι' όῆῆον!
στο «σφ"ρ|» Το τραγοόὁι του Λαικα Μιρκα γιατη ΡαΠτη
 Σελ 14 Σελ 68_69 9"¦ ` αρτι-εκΠῆηξη Με Μαγὁα5 ΤοεγκΟω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα