Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Νέο "μάθημα" Αγίου Παϊσίου σε γέροντα ακριτικού νησιού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ^Πἶ95ειειιιεΩηοΜκ“
ι2 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ ι Ρ ] Η: επι  “ ΐΐ* ι
20ι5 ι  =ι  ε “Μια εκει: έ ~  3 ι
_ ιΓ'ἑ'ΔΩΡΕΑΝ κΑΥΣιΜ
350 ΕΤΟΣ ι_ Α_Ι _ _" Ο
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ κι  ΑΠοιΤΗΜ:ι
(ιο45ι›385ι  _`Ἡ Ηη Η ΕΙΑ-__ χΑΕ¦Ε¦: Λι
ΤιΜι-ι ι ΕΥΡΩ ξ “ ι!
Ο · # # | 6ι
@Μ @ΕΜΠ ;
@ΜΒ ΜΕ! _ ι
 @ΜΜΕ  Ι | Τ γ 22ἔἔ%£ἐ^ΩΝΗ^ ι!
ΕΜΜΕΤΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΜΟῖΜΕΝΑ
κ . · έ 
Ο πόλεμος Ρωσίας
- Τουρκίας και
η  μοιριισιή
Με "χρυσό" Της
Μ. ΑνιιΤολής!Ε
ΣΕ/ιιΔΕΣ 3-5,22,23 2/
"Η Αγιά Σοφιό ετοιμάζεται! Η Πόλη θα γίνει ελληνική"