Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΛΙΔΕΣ
1)]ἀ?
Η ΜΕ|Ἐ08Ρ0ΕΤ ΜΕ
4 ΑπεΣιΜΜεΝογΣ Η κΑΘΗΜΕΡιΝΗ ΑΘΛΗιικΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ Β. η “ “ 7 '  Μ
Στο ΝτοΡτιιογιπ·  >  ε _
»· ἔΜἈΣ ΠΜΤ°Ε
»'"ΩμΓ°= ΜΑΝΗ: - Μ 
»Μπα Η, . ΣΤΗΝ...πΡοετειηει-ι υ ή 7 ὰ
»ΜΜΜ η "ιοΝΜΗκε
τοιΜΑπ πιτ ΜΜΜ  ·
”7 ὰ _ εεε ἡ”
«ΔιΕΦΑΔ0»
ΑΠΕ|ΝΩΣΕ
;_ η. ο ΕΝΑ ^"°
Α πΜΚ μ ¦ “Ψ
"οΔοΣΦΑ|Ρ|κΑ
ΜΜΜ-ΡΜ
Το υΠέΡ°χ°
α γκολ
του Μακ
σε φ!"
στιγμιότυπα
και Δ
Αυριο, με την κόρη του, στη
θεσσαλονίκη, ο Νίκοε Κυςερίδηε
(ί  ' ' ε ΜΡ. ' '
,Με τον¦λαο“του κ
¦ὲἶ  Ι`.'Μ).- .- Ε - # :
ἔτου;|'|αν0ρακικου 7- τι
η Ζ '3 7·  ->
ί κ ). ψ
 ' Παρών και στον αγώνα
ΒΑΣ'Κ°  Δ Ώ ι με τη θύελλα Φιλώτα
ΤΟΝ κ0κΕ `
ΣκΕΦΤΕΤ^| ' |'|Ρ0Σ|(Λ|·|Τ|·|Ρ|0 ΑΠΟ Τοπ ΝΤ|Ν0 Κ0Υ|·|=
0 «ΑΝΑΣ'|'0» ΠΗΡ|ΞΤΕ "Ό" ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
' ΜΕ ΚΟΣΜΟ Ο' «ΚΠΡ|Ν0|» Γ|Α Ν||(|·| ΚΑ| ΜΕ Φ|ΜΤΑ
' Παπαδόπουλοε: «Εξαρτάται από εμάἐ
' Μυροιρορίδηε στο <<Μοτι·ορο|ἰε 95,5›: _
«Δεν είχαμε χημεία με τον πρόεδρο»
' Μείωσε και το πρόστιμο (21.000 ευρώ)  
' Τα.. Βρε τηε επιτυχίαε και το μηνυμα Παπαθανασάκη: Τ<έΡ£λ|Μ°κνίλ κα' Τζέ'κ κΡέν μ'λ°ὐν Υ'9
«Προστατεύουμε την ομάδα μαε, στηρίζουμε τον Ηρακλή» »ι Σελ 4,5 την ΠΡ°κΡ|°Π κα' Πε αΡ£ΕεΞ του ΦεἙΝ°υ ΑΡΗ
' Το σενάριο τηε
πρωτιάε και οι
πιθανοί αντίπαλοι
' Κάκωση
στο δεξί γόνατο
ο Τσοὐπκοβιτ8
Δ @μεσω
ΠΑΡΑΣ|(|·|Ν|°
έ ν, Π°Λ|Τ||(|·|
' «Σπουδαία επιτυχία να ΑΦιΕΡΩΜΑΤΑ
προκρι0ουμε στουε 32» ΜογΣικι-ι