Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
#ε|ιρ|88τοηραο Λ Λ :τ0·χ'"ἑΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ "#5 Ζ|Ει0ΝΑ 0084
ΜΕΓΑΛΟΣ χοΡιιΓοΣ
ΕΤ + ι ΠΑΕ[ παταω 1 ἩΜν ΚΠΝ[Α ΟΠ ι ΚΙΝΔΥΝΟΣ [ΟΙΣΜΟΥ ΜΟΔ
ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΣγΝι-ιοειΑ
Εἑἰ]3[ΙίΞ[]ΕΛ]ΕΕΞ)Ώῖ3ἴζΞϊΊ'¦¦Ν'Λ'¦¦|'¦|¦' ..·- ν
νννννν.8€ηττ8908|.9τ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4335 ΤΜ" Ι,30 € κΑοΗΝεΡι · | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ '|'| ΔΕΚΕΜΒΡ|0Υ 20'|5
ΐἔξιἩ'ὅἔΣ  “Μ Ϊ  “   ιΣΤ0Ρικ0Διιιιιοι0νηΛοκ
.  ογ .. . _ γ εηιιιιΣιιτιιΡικονΝι.
ε ο . - . Π0ΥΤ0ΥΛΛΧ|ΣΤ0Ν80ΗθΛ
ΣΤΗ ΣΥΝ0Λ|ΛΗ ΒΛθΝ0Λ0Γ|Λ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
' Τραπέζι ατσυ5 αρκηγοάε
του ΠΑΟ παρέθεσε πριν από
δυο μερε5 ο Αλαφουζσε
' «Να βγουμε οπωσδηποτε
δεύτεροι. γιατι περιμένουμε
εξελίξειε» του5 ειπε
η ΕΜ"
` ΜΜΜ.
ΠΛΡΤ| ΠΡ0κΡιΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝ|Α
Με τοπ κΛΕο > 
ω ·”. μ ' Ξέφρενα·ηάρτι από 5.000 απαδοά5 του" Με μια τελικη, ένα γκολ7απά τον Μακ ο (ηδη αηοκλεισμέναε) Δικέφαλοε ' θλάση δεύτερου βαθμού'
· ' ' Ϊ ~ 7 α;[λυκ05 που θα“'λείψΜῖἔῖίπου Ι ζ5 μηνα ' «Παιξαμε ω5 ομάδα και πήραμε μια μεγάλη νίκη» ειπε ο Μπερμπάτοφ 7 7
' 0· Βραζιλιάνοι λένε
ότι η Ενωση εδωσε τα χέρια
με τον 30χρανο επιθετικό
Π Δεν αλλάζει στη Νέα Σμυρνη
η μεσαεηιθετικά τετρά6α
¦"Μ'"^°' ῖ@ ΠΛΑΝθ ΜΥ
«Απαγορεύεται τα λύσσα ΕΠ]
*  ΜΔῖ©ΜΜ Ξ
0 0λυμηιακόε νίκησε τη Λιμόζ και
έσπασε την... κατάρα
του «Μπαμηλάν»
Μπα-η· @
ΜΠΑΧΑΛΟ...
Π οι επιχορηγήσει5 «ανέβηκαν» . ' ω Σ ΠΑΝΟΥ/λ ΗΣ Ξ « ΘΑ
χωρί5 να τα γνωρίζει α Κοντονη8. Ο] ΠΟ ΜΜΜΜωΜ Φ Φ Φ Π ΕΡΑΣΟΥΝ ΠΟΛΛΑ
ανακαίνωση·εηίθεαη Συνα6ινου ~ ΜΜΜ Μ Μ Μ "χ χ ρΟΝ ι Α Γ ι Α ΝΑ ΒΓΕ|
κατάΜπαλτά'Μάναστακέρια Μ _ Μ Μ "ΠΜ ¦ΠΑΛΙΑ Δ¦ΑΜΑΝΤ¦ΔΗΣ»
δεν ηρθαν ο υφυπουργόε με Μ ΜΜΜ Με" . ΜΜΜ Δ] ι· - _ Μ· _
κωνσταντινὲα και Αυλωνίτου Μ Μ ΜΝ" Μ '