Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Διαβάστε Σελ. 5

ÁÛáΕγνατία
º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

¦°Ä°ªº¶Ë¸

11.12.2015
Îôï÷ 18ï
°ò. ¼àììïù 4384
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

Δέσμευση του Αρχηγού του Π.Σ. ότι με την υπογραφή της ΚΥΑ για την εγκατάσταση του
ΠυροσβεστικούΣταθμούθαέρθεισκάφοςαπόΘεσ/νικηκαιστησυνέχειανέομέσωΕΣΠΑ

„ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

«Δεν παραδίδουμε
τα όπλα για τον ΤΑΡ»
Ο δήμαρχος Δημήτρης Δαλακάκης
διεμήνυσε στους αρμόδιους υπουργούς
ότι δεν θα επιστρέψει την είσοδο - έξοδο
των οχημάτων της Κοινοπραξίας στα
διοικητικά όρια του δήμου του Σελ. 7

„ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

«Ηθικό και
πολιτικό θέμα από
τις παρατάσεις των
συμβάσεων στην
Καθαριότητα» Σελ. 9

Πυροσβεστικό πλοιάριο
(επιτέλους) στο λιμάνι!
Ενημερωμένοι οι βουλευτές από τον πρόεδρο του ΟΛΚ και με πλήρη φάκελο στα
χέρια τους. «Θα χρειαστεί η βοήθειά τους
για την επίσπευση της διαδικασίας. Δεν
είναι δυνατό η ασφάλεια ενός λιμανιού
να επαφίεται στο σκάφος μιας ιδιωτικής
„ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ο «ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

εταιρίας», δηλώνει ο κ. Ηλιάδης, υπογραμμίζοντας ότι έχει αποσταλεί επικαιροποιημένη απόφαση του ΟΛΚ για την
παραχώρηση χώρου, προκειμένου να
εγκατασταθεί ο Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός Σελ. 4
„ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗ

«Ας καταλήξει σε μια πρόταση η διοίκηση
του δήμου και το συζητάμε» Σελ. 6

„ «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»

„ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Β. Αλεβιζόπουλος: «Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα ταμείο –
συμμορία εις βάρος του ελληνικού λαού» Σελ. 7
Παίρνει άδεια για πρώτη
φορά από την κατασκευή
του! Σελ. 21

Αγωνία για το αν αντέξει ο Πρίνος στο
εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον που
διαμορφώνεται Σελ. 4
„ 59ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ťŭšŲŴţŶűůŭů
ŬŰšűŬŰťűũŪů
ŬťųŧŭŴŰůţűšŵŧųůŴ
ŲųűšųůŴŪůųŲšŲŧ

ťƌƓƛƑŲƓƎŻƑŬƄƂŻƊƎƔšƊƄƍŻƌƃƐƎƔ
_ŪƀƁŻƊƀ
ų_Ū

ųƐƈƖƎƉƎƏƓƄžƎƌƦPHQ
VFOXE

„ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Σε κινητοποιήσεις από Δευτέρα και
οι εργαζόμενοι στην Καβάλα Σελ. 6
„ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αφιερωμένο στον πρώτο Έλληνα νομπελίστα ποιητή Γιώργο
Σεφέρη Σελ. 12
„ ΚΩΣΤΗΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ

« Ένας Γκόνης για τη διοργάνωση
όλων των πολιτιστικών
εκδηλώσεων του δήμου» Σελ. 8

Απονομές Εαρινού και Φθινοπωρινού
Κυπέλλου και διπλωμάτων κυβερνητών Σελ. 11