Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ!Ἑ Η ΠΡΩΤΗ
 γγ Ώ |
ς.  κΑοι-ιΜΕΡιΝι-ι
κ .. < ι
Ή το "γ  Εοι-ιΜΕΡιΔΑ
- &,”,μ,
 ' Στα
κοΔικοΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣΔἩθγΝΤΗΣ
πΑΡΑΣκΕγΗ ιι ΔΕκΕΜΒΡιογ 2οι 5 ι ΕτοΣ ι5ο ι ΦΥΛΛΟ 3.62ι ι 0.50 ΕΥΡΩ "^Ν^"ΩΤ"Σ Π· Κ^Ρ^Ν'κ^Σ
Ενώ επίκειται η ηλεκτροδότηση των αντλίοστασίων των δυτικών παραλίων περιοχών ίδυτίκή ακτή),
οί Αίβαδίτες που δραστηριοποιούνται στα τουριστικό θέρετρα Αγίου, Προκοπίου, Αγίας Αννας καί
Πλακας εκφραζουν την ανησυχία τους γία το γεγονός ότί τα «πηγαδία» ίέτσί τα αποκαλούν) του
δικτυου αποχετευσεως είναι εγκαταστημένα σε απόσταση αναπνοής από την ακτή...
ουτε το ημερολογιο ιιλείτουογίας και ουντίιοίίοεωςι των αντλίοοταοίων. καοίίουκαζεί τον είτίκείοίίίιατίκο
κοοίιο και κατοίκους της οίίίιίοίιένίίς δυτικής ακτής της κατω του δεν θέλει ιιίίίίγαδίαι κανω οταν αυγο...
ΦθΒθΥΝΤΑ|
ΠΣ... "ΜΕΣ"
.  =  ιτοιί αίτοκετειίτίκοιίί
Το παλιό δίκτυο έχει
<<τελείωσεί>>... Το παλιο Σ | Η Ν Α Μ Μ ο
Ι Ι Ι
δίκτυο εχει... ξοφλησεί. ο ο ο
ί ί -Μπαίνουν τα « ώτα» σε 8 αντλιοστάσια...
Το παλιο δίκτυο , φ. . . .
Ι Ι -Το κοστος συνδεσεως υπολογίζεται σε περιπου 80.000 «ευρω...
 £ν|θ'|'£ Μ' -Στο ημερολόγιο «λειτουργίας και συντήρήσεως» καταγραφονται
εκτός από τις εργασίες λειτουργίας και συντήρήσεως και όλα τα
  τυχόν/παρατήρουμενα έκτακτα ή δυσμενή περιστατικό...
σε όλα τα μήκη καί
πλάτη του νησιού μας Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Συλλόγου Μαζικής Εστίόισεως. «Ναξος-Φίλοξενία».
να °Ἡ|Μ""°°εγ| Γιαννης Παπαδόπουλος. εδώ και... μπόλίκες ημέρες κρατα το κεφόιλίτου... που παεί
να σπασει!!! «Αυτό πόιλί με την φοροκόιρτα. πώς το βλέπεις. ρε φίλε;». με ρώτησε. προ ωρών...
Επιτακτική είναι η αναγκη.
να αντικατασταθούν όλοι Για την... πολυδίαφημίσμένη Φοροκαρτα...
οι σωλήνες αμιαντου που
υπαρχουνστοδίκΤυο «Αυτοί είναι αποφασισμένοι :.
υδρευσεως. σε όλα τα
μήκη καιπλατητὸσοΤης να τιναξουν στον αέρα 
Ναξου όσο και των Μικρών
κυκλαδων. ΣΕω τον επιχειρηματικό κόσμο!
ή ΑΘΛΗΜΑ Ξ Είναι αδίστακτοι. 'Εχουν
Μάχες κορυφής λιώσει τον κόσμο.
περιλαμβανει η .
9η αγωνιστική του Και συνεχίζουν. . .» Μ
πρωταθλήματος βόλευ Ατ
γυναικων. ο |'|ανναξίακός
έχει δυσκολη αποστολή . | Η" Η Με
αφου φιλοξενείται στο  Έ .
Μελίνα Μερκουρη από τον Η" Β με" '
πρωταθλητή ολυμπιακό. κανε κῇ"(Μ τι" Ηυκλυδίκίι
ο Α0 θήρας υποδεχεταί _ _ και στο ΡΕ. το |8ρτορ
"ο ΜΜΜ-ο Το" νησ|°“ ἩἩἩ·Κ9|(|ΒὡΜ ·9Γ το ορια. το οίτι8ιτρίιοηε
τον Παναθηναϊκό.
Ανχικίι Τ0Π|ΚΕΣ Ε|ΔΗΣΕίΣ » ΖΟΟΜ ΕΛΛΑΔΑ ν ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ίΝΩΜΕΣ ΑΦίΕΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗ-ΥΓ[|Α »
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 22850.2468ί. ΜΧ: 22850235] Τ. ΜΝ: 69743] ί.260 εέπίαί|:ίηίο@κγκ|ααίκί.αί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα