Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3166O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Νέο ΚΑΠΗ µε
διπλό όφελος
για το δήµο
Ηρακλείου
Σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην περιοχή
της πλατείας Αγίου Λουκά, στο Παλαιό Ηράκλειο

ΣΕΛΙ∆Α 10

Τι προβλέπουν για το 2016 ο Προ πολογισµός και το Τεχνικό Πρόγραµµα
του δήµου Ηρακλείου Αττικής που εγκρίθηκαν από το δηµοτικό συµβούλιο

Χρονιά ορόσηµο
Σηµείο εκκίνησης για τις µεγάλες παρεµβάσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της
πόλης και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Ηρακλείου Αττικής αποτελεί η νέα χρονιά, όπως αποτυπώνεται στο πλάνο της δηµοτικής αρχής,
το οποίο περιγράφει ο προ πολογισµός του ∆ήµου για το 2016. Με ύψος στα 38
εκατοµµύρια ευρώ ο οικονοµικός προγραµµατισµός της επόµενης
χρονιάς, ο οποίος εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του
δηµοτικού συµβούλιου, περιλαµβάνει την πρόβλεψη είτε για την
υλοποίηση, είτε για την διεκδίκηση µεγάλων έργων σε έναν σχεδιασµό που στοχεύει στην πραγµάτωση των προεκλογικών δεσµεύσεων της διοίκησης του Νίκου Μπάµπαλου.
«Είναι αλήθεια ότι η χώρα κινείται σε πάρα πολύ δύσκολο δρόµο. Αυτό δεν πρέπει όµως να µας εµποδίζει να σχεδιάζουµε, να
φιλοδοξούµε να διεκδικούµε. Με σωστό προγραµµατισµό
και σχέδιο, καταβάλουµε προσπάθειες για να πετύχουµε
µεγάλα έργα για το Ηράκλειο», τόνισε στην εισήγησή
του ο δήµαρχος της πόλης.

Εκ περιτροπής
λειτουργία της
Λα κής
Αγοράς Νέας
Χαλκηδόνας
Από αύριο, Σάββατο
12 ∆εκεµβρίου 2015

ΣΕΛΙ∆Α 3

«Λεφτά για
την υγεία –
κάτω τα
χέρια απ’ τα
νοσοκοµεία!»

ΣΕΛΙ∆Α 3

∆ιαµαρτυρία στο «Αγία
Όλγα» από συνταξιούχους και Λα κές Επιτροπές της Νέας Ιωνίας και
του Ηρακλείου Αττικής

ΣΕΛΙ∆Α 12

∆ωρεάν
µαθήµατα
Καράτε για
ενήλικες

Στο Πνευµατικό Κέντρο
Νέας Φιλαδέλφειας
ΣΕΛΙ∆Α 3

Ανακουφισµένοι
οι φροντιστηριούχοι

Άκρως θετικής απήχησης από τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων µέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, έτυχε η
απόφαση του δήµου Ηρακλείου Αττικής να µειωθούν κατά
50% τα δηµοτικά τέλη που πληρώνουν στον ∆ήµο.
ΣΕΛΙ∆Α 10

Καταγγελίες για κάµερες
παρακολούθησης σε
βρεφονηπιακό σταθµό
Την ύπαρξη κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης και καταγραφής στον
5ο Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου Νέας Ιωνίας καταγγέλλει η εκπρόσωπος των εργαζοµένων κα Θεοδώρα Σταµάτη µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΚΕΒΡΕΦΟ, κ. Καλογερόπουλο.
ΣΕΛΙ∆Α 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα