Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΡΟΔ|Α|(|·|
ποιότητα και ποσότητα
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
..¦.¦¦¦ιιιι
τελ Ι
ΜΝ. 'αχ τ ο
@  κ Δον
ΜΜΜ" 
#υἄσυστὶνο η
Διανομή κατ' οίκον η  Χ  Ι η
Αλεξ. Διόκου 20 ` γ ς 
22Μ078224 ~ ι Ι Δ   δ
Προβληματισμός
στην Ε.Ξ.Ρ
Αναζητούν Πύρους για τη χρηματοδό
τοση του ΠΡ0τ0γρ ο Σελ. ι3 .κ Ί
Ι Ε έτοοαν Πανω αΠό 10.000 Π όσ υ ε στα7Δωδε όνησα. ΣΕΑ. 10
ΣΠιτια για τους ξ ρ φ Η κ >
ΡΟΜΑ αναζητεί
ο δήμαρχος ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑ| ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥψΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ
Ανακοινώθηκε σχετική Προκήρυξη ενδιαφέροντος. Ο ΣΕΛ. 8 - - 
Η 'Φως ειναι Καταθέσεις και τερόστιες Περιουσίες είχον
υΠεροχη και
χωρίς τον... ΟδΠλωτες στο εξωτερικο. γιατροι. δικηγοροι_
Κολοσσό της εΠιχειρηματιες ΚΟΤ... ονεργοι
Την ώρα Που η μέση ελληνική οικογένεια έχει <<γονοτίσει>> κοινωνικό και οικονομικό αΠό τα ανελέητο μέτρο. την ίδια ώρα το ΣΔΟΕ οΠοκαλύΠτει έΠειτο αΠό ελέγχους. μέρος αηό το <<Πόρτι>> Που είχε γίνει τα Προηγούμενα χρόνια στις Πλότες των
Ελλήνων. Παρα το γεγονός ότι η φοροδιαφυγη (ειδικό στις μέρες μας) ισοδυναμεί
με έγκλημα. εν τούτοις η κυβέρνηση και το νομικό καθεστώς Που δυστυχώς ισχύει.
δεν εΠιτρέΠει τη δημοσιοΠοίηση των ονομάτων τους... Ο' ΣΕΛ. 3
Αρθρο-ύμνος για το νησί μας αΠό τον
|ηαερεηαεηι. Ο ΣΕΛ. ί3
Τα παλια σας κοσμηματα
τώρα έχουν μεμαλότερη αζἰα
[Αγοράζουμε-Ανταλλάσουμε]
Επιδιορθώνουμε - Χρυσά Κοσμήματα
στις πιο συμφέρουσες τιμές.
Προσφορά Χρυσές Βέρες
από 250 Ευρώ το ζευγάρι!! ]
Βοαοε θοΙό νοαιΑτΖΙ8
κλιμα 0000: πιο τει
ΕΟΟΟΞ ΚΑΠΟ ΤΑΧΙ
ι0ι“κ000τεοεετει0080ινεε~000000008=
Αξ"ξ°δναγνωριστούμε...
 ΝΕΕΣ Τ|ΜΕΣ!
 κΑτΑΡΓογΜε
το τέλος Μη0ης των 2€
ΝΕΟ|ΤΡ0Γ|Ο|
- ·Πικ0ιΝοΝιΑΣ¦
'  6% 690000 τι τ.
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΛΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ.
226" 0 69800
226] 0 69600
000 300 Β
Μην 000 ΔΕΝ συμΠε0ιΜιιβανει01 ΦΠΑ
Ειναι .ΜΜΜ
Ω": γ η
στη· Τ 
ο! η Τ
ἑν·ιηΙνμη
- γ γ .
Μ Ξ: '
.ι #_η~; η . μ <
ΜΑΤΒΟΟΘ
0018 Β στον; 00σει8 Ο  '   η : Αμεσα μετρητά, επί τόπου εκτιμησεις.
" "ΜΜΜ" 'Με' . " τ . γ ' Δυνατότητα συναλλαγών σε όλα τα νησιά μας.
εω$Μ““Μ Απόλυτη εχεμύθεια με ένα απλό τηλεφώνημα.
Το Κατάστημα Λιανικής & τα Εργαστηριαἔ
Λειτουργούν Καθημερινά από τις 09:00 έως τις 16:00 Ε
Κυριακές αργίες κλειστά
100 χλμ Ρόδου-Λίνδου β 22410 866700 | ίέτεϋοοΚεοιη/τοόοέςοΙό
Χ|'|Ε
Μαζι σας αηό το Τ9θ9...