Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 “ ! ΠΜ:
| _ ΤΙΜΗ 0¦6Ο Ε.
Η-ΠΗημΕρινὴ Με' ητπκὴ ΕφημερίὁΠ
ΜΑΜ, ΧΡ|ΣΤ0ΥΓΕΝΜ
2015 - 2018
της Ιξρῇτης "ΡΩΤυΧ|°υΝ|Λ
Ε. ΜΑΗ: 11€νν[email protected]€ιΞοΠ£18Κ1Μ8.μ ΝΕΒ: κΜνννν.€18011€18Κ1Μ8πετ ΤΗΑ:. 28210-74544 ΡΑΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.966 (4-1943) °ὡ8·9
ώνε1 το Πε 1βέιλλ ν > “ " “
ρ “7 ΔεΞσε2“ 3 ”
Δ 1 Ο. Β Ο. Ο τ ε Ο. Ο. · · ο  Προσφορές όλο το χρόνο γιο
. . · τους δικους μος ανθρώπους
Κρ°""1ῳ"“ Σω" Ο Τζ|Ϊζ||Μ"Π|ξ 1 - ΑΠΟ /
Μ ΚωνσΕανΠΜΠ0Μς . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο   ΙΟ κιλό ---------------- ” 
- Με ωραίο Μη|γ|Μ "πριν . ΠΕΠΜΑ Ελληνική Μή ΜΜΜ κιλό ............................. ..
λ ελιού ΑΜ ΜΝ ›  · ΕΒΑΜ Νου' ΗοτΒοτ0Μονδίοςω Μα .............. .. ..7,48...
 Μβό ΔΡ Μ ' να "Ϊ" ΜΜΜ · ΦΜκΑ|ΒΕΝΕ00|.Μοργορίνες ....................................... ..
”Μάς "Φως το” 44 "ΜΜΜ · ΜΜΜ Βούτυρο Αγελόδος 2509 1Μ1. .2¦55“.
· ΜΝ ΜΜΜ" αν _______________ η ΜΒ · ΜΑ ΜΜΜ. ΣοΔΑ&Σ|ΣΑΜι ...................................... ..
. ΔιΜῳός , γ · Ε'. ν|νΕ Σειρά Περιποίησης ΜΜΜ ............................ ..
να ΠΝ (Με ασφάλεια Μ ΚΜ! σε” ΜΜΜ ο ΡΜΝΠΒεΒγΥγρΜμεζ ................................ .. ..15,22..
"ΜΗΝΩΝ Ξ* ° (ΜΒΝΕ οδοντόκρεμυ Με! ω ................................. ..
................... .. σελ13 11 από |Ι·||2 έως 19|12
Δρ· ΜΝΚ θ· ΠολυρΜς σελ?) Η Λ · ΜΝ( ΠολυκυθυρΜικο Μπι! & που ..................... ..
Ξ | ' | Μ °ΓιοῖουςκοΤοχουμης.!
Μα Αλευρό1ο1 σελ.5 Άρτεμις Παραδείσου σελ.4  
Αργυρώ ΜΜΜ σελ2 ................... .. σελ-15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα