Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
` Διευθυντής ΣυνταΞεως: τντι>Ατο:νΜΑΚΡΗτ Ύ Ί 80 ε μ
πεΜπτιι ιο ΔεκεΜεΡιον Με ο κο. ΒΒΔ 7 ©" . '
.κΛονττεΡιιΜεινετ
οι Μπαντ: τον τιπσα
Σ| ` έ *
ρ θεΡΜθ η
χειροκ·οτπΜπ τον χοτΜον
Η ιαχή ωσυμπιακός.οπυμπιακός»
οσνουσε τήν ατμοσΦαιρα του Καραισκακπ
στο σιναπε του ματς. με τους οπαοους να
αναγνωοΙ:ουν ταν προσπαθεια των ποσοσῷαιριστῶν στο Φετινό ευρωπαϊκό
οσοιποριχό ο Χειροκροτήθπκε και
ο ΚΑΜΠΕΑ τα στιγμή τής
αππσγής του
το πειτε και το  
πανε ιι μπέμπα
αντίθετα ο Αρσέν Βενγκέρ οικαιὡθπκε
σε όσες τις υπερβοπικσ ενθαρρυντικές οππώσεις του όπως αυτή:
“Ήρθαμε για να παρουμε από τον
θήυμπιακό ό.τι έχει κερσίσει
μέχρι σήμερα από το Τσάμπιονς
Λιγκ ο Ακόμα έχω να πω και
αυτό: τις πρσπγουμενες Φορές
που χασαμε από τον θαυμπιακό
στο Καραισκακπ είχαμε ήθη
προκριθει στους Που
. χ χ ,_ μ `ο"
Ο ΕΕ""ΚΕΡ ΠΑ του κήΜπεπ
Η' Τ" Χ覦|ΝΗ ΑΡ¦¦ΝΜ:
“καναμε το τέπειο παιχνίοι. τόσο
πνευματικα όσο και από αποψή
τακτικής ο και Φυσικα 6ουήέιμαμε ως ομαδα ο Με τέτοιες επιτυχίες χτίζουμε
χαρακτήρα ο Πρόκειται για
μια ξεχωριστή νυχτα για
εμας και πιστευω ότι θα
παμε κοπο στο Τσαμπιονς
Λιγκ σο καμπεπ είναι ένας
παικτπς ομαοας σ Τον
ειχαμε σώσει στον σπυμπιακό. πιο οι 'επππνες
μας τον επέστρεψαν πίσω
ο Ειναι ποσοσΦσιριστής με
ποππές οεειοτπτες. προήπθε από τήν Κόστα Ρίκα.
·έπαιΞε όανεικός σε τέσσερις
ομαδες. σκπήρυνε το παιχνίσι
του και έχει πήέον τον χαρακτήρα που απαιτειται»
“επέστρεψαν
στεναχωρπμένοι
οι απο· του θαυμπιακου
στα σπιτια τους ο είμαστε
και εμεις στενοχωρπμένοι
ο Αυτό που έχω να πω στον
κόσμο ειναι ένα ευχαριστώ για
τα στήριΞή τους ο Το ότι μας
χειροκρότπσαν στο τέπος όεἰχνει ν
ότι αναγνώρισαν το πόσο
Μπεστ π ομαόα για να σώσει
να οιεκοικεί τήν πρόκρισή
απέναντι σε μια μέγας"
ομαόα ο Αποκπειστήκαμε
από έναν μεγαπο
Για τον Με"
γράψουν: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΜΜ "6) ο ΓΙΩΡΓΟΣ
1 ΧΑΛΑΣ και ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΞΜΗΣ
(σεΜσα 45) ο Ρέα ρτόζ από το
καραιοκακπ ο ΞΗΣ ΒΙΡειΛιι: Μπίστι τα·
αντίπαπο“ /
χι “Ποσα-Με
'Ϊ ι ι χγΞαυΠέτακαος η!
ι ,μαςπρόσῶπσ στο
ο ή ουκ τε σς'οιτ
στα τόπο καιυποκπεῖστπκαν,σπόἔτπαυνέ-  
χ, οιορνανυσπςιχαθῶς Ξυστέμιιατιν στον πι` 7 ΦΠ =9“0ι·ίΜ:ν“Μ 1 ;
ο ΣΦΜΡθπθνΛθΣ έκανε... ισιαιτερα στον Τζέιμς και
χθες. ενώ οι ΜΒΜ· θέσουν για τεήευταια σορό
μπροστα στον· κόσμο τους. Φέτος στήν ευρωπιγκσ¦
να παρουν μια μεγαππ νικπ νοήτρου