Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το νέο πακέτο για το ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠῖΗ
ιο καποιον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιο;43
ι.30ε
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιι¦ιιιιιιιιιιιιιιιΞΜειιιιιιιιιιιιιιι;ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιικαιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.ιιιιιιιιιιιιιιι ιι“ιιιιιιιιιιιι3ιιιιιΜΙΝΙ!ΗΜ".ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜΗιΜι"ιιιιιιιιιιιι!ιιιιΜιιιιι-ιι ιιιιιιιιιιιιειιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι7ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Μ
ΥΠΟΨΗΦ'Α ΠΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
εκπΑιΔεντικοΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
δασκάλα
για... Νόμπελ
Υποψήφια για το βραβείο
παγκόσμιαε διδασκαλίαε είναι η
εκπαιδευτικόε Αγγελική Παππά. 3
ΤΣ|ΠΡΑΣ · Σ|Σ| · ΑΝΑΣΤΑΣ|ΑΔΗΣ
Γκάζι για τι5 ΑΟΖ
από την Τριμερη
Συμφωνία για επιτάχυνση των
διαπραγματεύσεων οριοθέτηση3 των
θαλασσίων ζωνών των 3 χωρών. 6
κΑτΑτεοιικε Σ"Ἡ ΒΟΥΛΗ τ:
ΑΝΑΛΥΤ|κΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑ| ΣΤ|Σ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20%
Τ" ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ
για το Ασφαλιστικό
ΕΝΤΕ ανατροπέε φέρνει το πακέτο για το
Ασφαλιστικό που αναμένεται να ψηφιστεί
ασε αρχέε του 2016. Οι νέε8 ρυθμίσει8 αφορούν
τι8 κύριε8 και 'Π8 επικουρικέ8 συντάξειε στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τα μερίσματα, τα εφάπαξ και τιε ασφαλιστικέ8 εισφορές. Β. '6. 25
Ολεε οι αλλαγέ8 σε κύριε8 και ειτικουρικέ8¦
εφάπαξ, μερίσματα και εισφορέ8 · Ποιοι βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου λόγω
επανυπολογισμού του ποσοστού αναπλάρωσηε
ιιιιι¦ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι~ιιιιιιιιιιιιιιιιιι,ιιιιι ΜΝΗΜΗ! ιιιιι:ιιιιιιιιιιιι ιιιιι:ιιιιιιιιιιι:ιιιιι Η 'ΜΝΗΜΗ Η :ι;ιι:!ι'Ξιι=ιιι Η ΗΕ.ἔΜ"|Μ||| 'Η' Μι"ΜΜΜ¦ἰ|'Μ¦|Ν||||| Πι"~|!ι||Ι|Ν'|||||ι||ιΠ ΜΜΜ" ¦'ι'|!|||||¦ΙΙ|||| " ιιιιιιιιιιιιιιιιι Η Η Μ!" '
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΧΩΡ|Σ ΑΠΟΔΕ|ΞΕ|Σ ΠΑ Το 2015 Με
ΣΥΛΛΗΨΗ·θΡ|ΛΕΡ
ΜΕ Ε"ΕΣΕ
Η" Μ"
3·Ο ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΑΛ
ιι παπι ιιιιι ι πιο
π"ΣΕιυμι°
 σας η  ·° >ἶ 
. -  Μελη.
Ι' ΜΕΝΜΜΜ"
Ω »ιτ
-·η ·~·· ··'
“ .Ι 
'4. 2?
το κονΑΡτετο Β|Α20ΤΑΝ ΠΑ ΤΗΝ... ΜΠΑΛΑ
Διέκοψαν τι5 διαπραγματεύσει5 για το ματ5
'ΤΑΦ'Κ0ΤΗῖΕΣ 8