Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Άγριος καυγάς για το ταμείο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ'Κ|
το ι › 
ὰ"ΟΝ'|Κ| Ε
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ Ι ΣΑτιΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροΠτἱΚἱ.ει πικαπ· ιο ΔεκΜα·ιον Με χ Μια 2€ ο. Με
Άγριος καυγάς
για το ταμείο
Πρῶτος οτόχος= Λεφτά για την ανόητος" απο το «απερταρείο» περιουσίας
Δεύτερος οτόχος= 0ραΜ διαχείριση των δανείων για να ρα ιροαντἀρει ιι οικονομία
Κ! ΕΠΙΣΗΣ
ΗΜ ΑΜ" ΜΑΝ"
ΠΑ?ο|Η'Α Λεω:
0Χ' ΑΛΛΗ
ΜΜΜ ΜΜΜ,
ΠΡοΕΔΡ€“!
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ › 8-9 ΕΜ0Γ0Ν0Μ0Σ
«ΑΜΙ»
το χρέος με ΔΝ"
και ωστικό
9'ϋ'!!!!!!!' "'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα