Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σχέδιο έξωσης του ΔΝΤ με νέες συμμαχίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡῖΗ
ΞΔ$εΜοΡιον 29! ρ _
ιεΔΜΔεε__“
ΜΝ σ_
Με κγΝΗη έ
αυτή, .5 ε
ιιιιιιιΜιιιιιΜι|ιιιιιιιιιιιιιΗιι·ι|ιιιιιιι|||:ι|¦ΙιιιιιιιιιιιιιιΗιιιΞιιι·ιι!ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΙ|ιιιιιιιιιιιΜιι|ιιιιιι:ιιιιιΜΝΗΜΗ"Μι·ιιιι=ιι|ιιιιιιιιιιιΜιιιιιΗ'ΜΜΜιΜιιιιιιιιιιιιιιι|ιιιιι|||ιΜιι|ιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΛνιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιι;ιιιιιιιιιιιιιιιι :τ ἔ“Ϊ`:¦ |
κΔι ΦΥΓΗ εΤΑιΡ£ιηΝ 
Η Ειδομἑνη Ἡ
εκΤροχίασε 
Την ΤΡΛ|ΝΟΣΕ
))4·5
ΜΜΕ" ΜΕ
ῖΖ|ΧΜϊ|ΣΤ" ΣΤΗ"
ΚΛΑΜΠ" »ω
ΤΗΝΑ ΣΕΝΑΛ
Το ραντεβου
Του θρύλου
με Την |σΤορία
))ί?. 20·2|
αηό Την Ταινιοθήκη
Του «Εθνοε·κυνήγι»
·· ΠΜ για Το ι
 ΤρόΠαιο'_ΜΠΕΜΤΣΑΣ ί»
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο Π|ΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑΣ · ΣΟΪΜΠΛΕ
ΣΧΕΔ|Β ΕΠΙΣΗΣ
Του ΔΝΤ με νέε5 συμμαχίεε
Τα άγνωστα εΠεισόδια
Που οδήγησαν στη
ρήξη με το Ταμείο
Οι μυστικέ8 εΠαφέε
με ΕυρωΠαίου8
σοσιαλδημοκρότε8 για
συγκρότηση μετώΠου
Ρόλο στο ελληνικό
Πρόγραμμα διεκδικεί
το Ευρωκοιν0β39λΨῇ
ΕΝΤΟΝ0 Παρασκήνιο κρύβεται
Πίσω αΠό τη σύγκρουση Με Αθήνα8 με τον Β. ΣόιμΠλε για την
αποχώρηση του Διεθνοι38 Νομισματικού Ταμείου και με νέε8
συμμαχίε8 στην Ευρώπη. Η
ι] ή” Η 'Μ Μι ΜΠΕ Η" ΠΕΒ Μι ΗΜ Η” ΗΝ ΠΠ ΜΜΜ Μ Μ Η ί
ΐΡ'ΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 6·7
Το ενεργειακό
Παιχνίδι στη
σκακιέρα τη8
Αν. Μεσογείου
:τα Παιδια...
Ενα κυλικείο Που Το διαχειρίζονται Τα ίδια Τα Παιδια και Προσφέρει σηιΤικό Προϊόντα
στου5 μαθηΤέ5 έχει δημιουργηθεί σε δημοτικό σχολείο Του Ωρωηοό. Το. 25