Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Όλη η Ρωσία συζητά τις προφητείες του Αγίου Παϊσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΪΑ"θῖ"ῖΑ - ΧΑΡΑΜΑ
ο ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ
85ο ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(ιο448› 8848
τιΜι-ι ι ΕΥΡΩ ο γ
ΕΝθΕ | ο - | Η προφητεία
τινι ιιιιιιιι ανια αιωνια του μ9κ“ρισω“
Η Λ   ιναιιιιιιιιιιιιιιιιιιτιιι Χριστοδούλου
“ιιι“==ιιι·ιιι τ:£ιιιιιΞ:Ξιιι·Ξ: και τα <<τοιτιακια>>
ς ιινιιΜαιιι Ι
ΜΝ ΜΜΕ "Με  _   
ιιἔιὅιἑἈἩἩἐΜἑἔἶΜ"2" Παντού στη ζωή μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΕΝΟΨΕΙ...
κΡΥΜΜΕινο
ΜΗΝΥΜΑ
ΠΣ ΚΑΡΤΕΣ
<<||_|_ΟΜ|ΝΑΤ|>>
"Μιρκα ύναντ 38ύιιιιιι8τ8 ΡρἑΠΗύύ| .Παρα τι η'
να ούν Ματ οτοατοτιαἐοκοο 3ι-ιαΉεΜή 1
. _ Αη·Μ.ι _Ἡ.'μ¦
ηοααοαντινααύο8   τ_ Ε
Ο Ζιρινόφσκι <<λέει>> στον Πούτιν να βομβαρδίσούν την Κωνσταντινούπολη!