Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
» ΔΒΕ:ΝΔ ΒΒἑἑῷ Σὲ 45 έ Μ: ἑ'ΜΜ ΔΩΒι Ο 
ΜΔ! ΔΔΒ'ἑΔ“ Β“ΩΔΩΤ ΜΑΜΜἑΜΔ“ Βιἑε!ιΒ@!5
Ο Νικος ΤσΟυμΟνης
μιλαει σΤην «Α» για Αρη
ΒΕ ΜΜΜ, ΜΜΟ στ [ί
2 Ο «ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Ο ΦΗΜεΣ ΠΔ "
ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ _ -·ειΣΟΔΟ›ιωι
 ι(Δι ΠΛΕΟΝ ΛεΟΝΤιΔΔιι 0
 Δ Δ Η 2η ΟεΣιι» | ι· ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ι ε Ο χ Ο
 χ · > Η: κα;¦-_5;»;ε::τὁεωωωῶ··
“7“ 7`ὴΡΓ7 ΟκΟμΟπολλΟ»
. · -· · θα μ 'ί “' Ο “ Σ ΣΤ .
. “ ΜΑΝ ΟΛΕΣὁ°σ“ ~> ί
 έ ΜΒ» '  >  
:Ζ::ι°:ο':ωη ΤιΣ Οιι(ΟΝΟΜικΕΣ | Α¦ΜμΜΜ
“Ο «κ°·ῖὲρρευσ°γ» ώ'έσοὁ° Π γ Γιο γκολ κΟι στη ΓερμΟνιΟ Θελει νικη Το μΠΟΟκεΤ
ο· η Σ: ”5 ι μέ Ο ·
ι _'_
ϊ- __
7 7 ω Μ `-' Δ· ' γ ¦ >.›- _¦ Η: Γ' ..
Η Ρ ©ΜΜω ΜΜΜ; ΜΠΕΡΝ"
ΒΟΛΕΪ ΠΛ0|(= ΑΝΔΜεΝΟΝΤΛι εΞΕΛιΞειΣ ΣΤΟ ΟεΜΔ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
Ο ι ©ΑιΤΟΛΑγΣἩκκ ΒΚ -: 7 . · ~ . ι οΑπὸΜν
_. . _ - _ Σ .. _· ;_ ` ΣγΝεΝΤε!ΞΗ Ϊ ; 1
Έ Ο 4 > Η
ΠΑ ΗΡΑΚΛΗ
 Ι “ Ψ Ψ
Ο Ο ` Ο ΗΤΤΑ ΑΤΡΟΤικΟγ ι-Ο
τὸ' , 
Ψ  ΜΝ ΑΜ
ε__ Π χ Ξ Ι
“  ε;;; ,ΣΑΡΛΜΑΝΤΔΣ¦ `_ ς “ο
μ Ἡ γ ὅ ω.7 ώ :Σ .ῆΜῳιΉ· ή Ξ ίΜΜ·,Ι
2 ι · 3 ~_ἑΕ'(ΤοΣ ΔΡΑΣΗΣ . | Ωω δ
›«οΜ Γ'^ ι ΜΜΜ 1 Σ ι. | ε Σὲ ` 6' Χ δ 1
Η;; 'ΗΡΑΚΛΗ» - Με τον5Αχ'ἶἐρολη   ¦ Δ χ : ›"
 Ο. Ο “_ ._ _ Ο Ο. Ο ` 3χΑΝιΑ-ΠΑΝΣεΡΡΑϊκΟΣ ι-ι
Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑ|(ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΕ|Σ ΠΑ"(ΤΕΣ ΠΑ "ΕΝΑΡΗ 9¦ιΗ ΑΠΕΛ ι-Ο ΤιΣ ΣΕΡΡΕΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα