Previous

Πρωτοσέλιδο Sport Day:Recognized text:
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ β 8'8· Μ
υγ ΜΑ ΜΙΑ!.  Μο __ ' 
_ Χ ' '
ΤΗΝ ΑΕΚ ·79-7Ἡ.
_`- ΦΤΑΗ0ΝΤΔΣ
Μ μ μ  ΠΣ 100 ΣεΡι ΗΜ
. _ 7 εΔΡΛΣΝικΕΣ
Ϊ Δ|ΛΒ^ΠΕ ' “7 ` ΠΗΝκΑΝοΝικΗ
"ΠΣ ΒΑ ΚΑΛΥΨΗ Δ'ΑΡΗΕ|Λ ΤΗΣ Μ
ο ΜΠΕΙ· “η
 ΙοκεΝοτογ ΜεΞιΣ
· Μπα
ΠΜ. Βὡρες και 39 ΜΝ
ΜπΑΣκεΤ 23-28
;ἑἐλἑ ΠΑΡεΜΕιΝε
 ΣΤΗΝΕ0ΝικΗ
· ΜΝΗΜΗΣ
Μ Με ΜΜΜ κ
ς · Λ|ΒΕΡΠ0ΥΛ
ροἑΒΔ2ΜΠΣ 
 , `  "ΜΜΜΠ!Β<<|(|ΤΡ'@ΜΥΡ0ΥΣ» 7! Η _ Η 
 ξ _ Η η Ό4 ·' ! Η ζ η
ε:πογΔΜΑΜκῆΠἶΜΝ Λ Β - 1. Δ, 7 Δ . _ . _ 33
τιΑτογΣΒωΜπ ~ ω κ #. , _ · · ΟΛΥ
' | .7 Ι ^""Σ Μ Με ΜΜΜ
ι κ ωΜωωΜωωω "Μ Με πω·
.-9  Μπα-.ω _ Μι Ιω πω
 .- έ  ν ωτιΣΕτω· ΜΕΛΗ ΜΜΜω Μ· π· “ιω
- ί . .$ - _ .Ο ΜΜΜ-Μηωω _ . Μ· π· πω
γ .γ 8 ὅ 'ὅ 4 'ΑΜΜΑΝ ΙΜ: τι· "Η
ἴ'!': έ: ν
η `ς!--%!“:“= ΜΜΜ_ 7 Ϊ Η" Η· ΜΒΜ
Η «80»  Η  25 ΜΜΜ ιν" Με ΜΒΜ·