Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΜεσΜνΤοοο      ι
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 53ο · ΑΡ. ΦγΛ. 11.671 ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ 2015
και σΤο ἱΠτεΤι·ιετ νννννν.ΤΠεΜΠεε.οΤ
Τ| θΑ ΠΛΗ ΡΩΣΟΥΝ Ο' ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ιΑΝογΑι>ιογ 2016
Δήμοι... ΠολυΤελείας
Όλοι ενανΤίον
όλων οΤη ΝΔ ενόψει
Της 20ής Δεκεμβρίου
και αλλοι με Τέλη ευκαιρίας
Τα φθηνότερο και τα ακριβότερο ανΤα1Τσδοτικό στη Θεσσαλονίκη
.ΑΞΤιΤ
οι οεριιοοοΤεοοιι
δή μορχοι
οικονομικής κρίσης
αγωμένα» θα Παραμείνουν καΤα Το νέο έΤος
(( Τα ανΤαΠοδοΤικα Τέλη
καθαριοΤηΤας και φω
€«Π ©1Ψω©@Μ» Τισμού σχεδόν σΤο σύνολο Των δήμων ΠερικοΠὡν σΤα κονδύλια Πού καΤευθύΐΠς @@Ξή@ΞΠς Του Πολεοδομικού συγκροΤήμαΤος και νονΤαι Προς Την ΤοΠική αύΤοδιοίκηση
(3 7 Της εύρύΤερης Περιοχής Της Θεσσαλο- οι δήμαρχοι εμφανίζονΤαι αΠοφασιΞςζ@ΠῖΠ@ς ΐης νίκης. Την ώρα Που σΤην ΑΤΤική οι δή- σμένοι να εξανΤλήσούν καθε Περιθώ
μοι Προχωρούν ο ένας μεΤα Τον αλλο
σε αυξήσεις Των δημοΤικών Φόρων. λογω Της οικονομικής ασΦυξίας σΤην οΠοία
και οι ίδιοι έχουν Περιέλθει. ΣΤη Θεσσαλονίκη ΠανΤως -Παρα Τις ΤερασΤιες
Πιέσεις Που δέχονΤαι οι δημοΤικοί ΠρούΠολογισμοί εξαιΤίας Των δρασΤικών
ριο. ώσΤε μέσα σ' αυΤήν Τη δύσκολη οικονομικα συγκυρία να μη μεΤακύλίσουν
Το βαρος σΤους ΠολίΤες. ΣΕΛ. 10-12
οοιοκο·Μρ·;  
8ΡΟΒΤ8 ΗΡΑΚΛΗΣ
. ΤακΤικη υΠεροχη
Θ" μ|ζε| Οι κυανόλευκοι "Παγίδεψαν" Τον
ξανά Π ΑσΤέρα ΤρίΠολης. ΙγιαΙνα φΤασουν με
Το 2-1 σε ακομη μια νικη εΠι Της
ΜεΤα αΠο... 55 αγώνες. ομαδας για χαρη Της οΠοίας
ο Δι κέφαλος έφΤασε σε ύΠοβιβασΤηκαν Το 2011. ΣΕΛ. 16-17
ΤρίΤη συνεχόμενη νίκη
εΠικραΤώνΤας με 2-1 ΑΡΗΣ
εΠίΤού Πανιώνιου σΤην ·
και.. ΣΤαθερα στο +9
' Τζαβέλλας Τα γκολ σε Παρα Την κακή εμφανιση σΤην
Εν ανα μονη Της Ρἴο Πτεχ ένα αγχωΤικο αΠογεύμα Καβαλα. Το 1-0 εΠί Του ΒυζανΤίού
στην Ε |δΟμενη για Την ομαδα Του ΚοκκινοχώμαΤος διαΤήρησε Τη
Σελ 8 ιγκορ ΤούνΤορ. μεγαλη αΠοσΤαση αΠο Τη δεύΤερη
ΣΕΛ. 14-15 θέση. ΣΕΛ. 24