Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Βρέθηκε στην Πόλη η Ιερά τράπεζα του μυστικού δείπνου;!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
αν αΜΜ . 
@δὲ Σ'|'|·|Ν ΜΜΜ  ΛΡ|Σ'|'ΕΡΛ
@Πλ 'ΤΟΥ '|'Σ||'|ΡΛ ΣΤΗΝ |'|ΥΡΛ
  Μπραν'
 -,  ΑΛΗΘΕ|ΑΣ
  ΔΗΜοΣιον
ὁ"  ααα 22
Μαααααα ·
8 αλααλλαα να γ -ωΜ@Ψ@©@αἑναλ
ααα ΣΗ] Γαλλία άναψε φωτιές η σαρωτική νίκη της Λεπέν!
ΟΗΕ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ... ΕΠΙΣΗΜΑ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ!
ΜΟΗ" ΣΤΗ" λολ"
Η |ΕΡλ ΤΜ" ΕΜ Τον
ΜΥΣΤ||(0Υ ΔΗΜΟΥ"
"72 |ερείς θα λειτουργήσουν στην Αγια Σοφιό"! !!