Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οι ευκαιρίες για σύνταξη έως και 8 χρόνια νωρίτερα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
$ΡΟ ΡΤ$ Β ΣΕΛ|ΔΕΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ τετοια η
Αττικη" Ι -`
Στο τΕΛοΣ έτη
ζ "Α Αγ" `  δ :4 "θΜΜἔ8ἔῖ
 -. = ΕτιιιΣΕι0ΡΕκοΡ
ι . . γ κιιιιιΕιιιιιιΡοκΡιΣΗ μ
ΣΕΛ. 20-2'|
Οι ευκαιρία
ΡΑΒΕ-Ξ|·|ΛΩΝΕ
Απο το νη. ηΑιΔιΞιΑΣ
Ι λ ι λ ΜΗαζουν Πω τις
Μ _ ΠανεΗῆα6ικές για τους
“ Μ Δ Μ μαθητές της Β' Λυκείου
έω8 και 8 χρόνια νωρίτερα
να ηαρακόμψουν τα 67 και για Δημόσιο, |ΚΛ, ΟΑΕΕ, 
να αξιοποιήσουν τα ηαρόθυρα της νομοθεσίας Ταμεία ΔΕΚΟ, τραηεζών και Τυπου.
με βαση τα έτη ασφαλισης. Πώς μηορουν οι Ολες οι κατηγορίες ασφαλισμένων Που
γυναίκες να αναγνωρίσουν χρόνο εργασίας αηοφευγουν τα 62 για μειωμένη σύνταξη Ι ί _ __ __
ΣΑΡΩΣΕ το ΕοΝικο ΜΕτηηο
ΣτιΣ ηΕΡιΦΕΡΕιΑκΕΣ ΕκλοΓΕΣ
Σεισμός για την Ευρὡηη
αηό την ηρωτιό της Λεηέν
ΣΕΛ. 30
ι·οΣοΣ ΝΑγτι-ιΣ «ΣκοηΕγΣΕ» _
τιιΝ κηΝΣτΑΝτιΝονηοΛι-ι · ΝΕΟ ΣχΕΔ'ο ^^Ε=|^Δ"
'ο ΜΑΧΗΣ
| γ ~ Τέλη κυκλοφορίας Ε¦ΕθΡ妓Με
ι' -· με ηαγιο και χρεωση
.< Ι Ι '
ανα χιῆιομετρο. ς _
Σ χ |_ Π  :τι ·_ _ γω
Σέτ »...¦κ . ,77
τογΡκικοΣ
ΣτΡΑτοΣ
Στο κΑτοΦΛι κλίμα" - ; ·τι-ιΣ Μ0Σ0ΥΛ|·|Σ ΕίΜἑΕΜΉ¦ “ _ ε Σ  < η οι ΣΥΝι-ιοιΞιΣ
ΠΟΥ ΕΜ|'|οΔ|ΖΑΝ Δ|ΑΒΑΣΕ|Σ ΑμεΑ · _ “ · “ ί 7 ` ζ* 
' ` ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕ|Λ
Σελ. 12, 29

Τελευταία νέα από την εφημερίδα