Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΑΟ! ·· ~ ν ι
ι ` <.Δ ι Ϊ
Ρ··--·._%&ἐ μ 
. `ς"   
ΜΑΚΡΥΣ. ΔΥΣ|(0Λ0Σ
ΔΡΟΜΟΣ
7 ρ Η απειλή εξόδου από ίπ Σένγκεν 7  Τα προαιριιγικό αλλαζει  Χωρίς ριαπ Β π Ε.Ε. απέναντι
γίνεται ια νέα σενάρια θεα" τα Γερμανία που διχόζειαι αια κλειστα σύνορα
σελ Α. Μ. |8-2]