Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θ/ί2|20ί5
ΑΑ'!'!!ΑΜ!!Ἡ Μ"
Εκδοση: Κωνσταντίνοε Μπτσπ5
Ε«ιιιει>ειιΕπΑ»πΡοχηι>ει
στην εξαίιπωση των συνταεεων
- Καταργουν ακομα και σε αναπηρικέ5 Τι θα γίνει με σε εισφορέε · · Οι περικοπέ5 στι5 επικουρικέ5
ΑΝΤ|ΠΟΛ|ΤΕΥΣΗ
“Δεν θα
του5 αφησουμε
να παρουν ανασα»
Ο Βαγγέῆπ5
Μει·μαροκη5 μιῆα
αποκῆειστικα στη
«ΒτΚ»
οικοΝοΜιΑ
Γιατί μα5 κοροϊδεύουν
με το κουρεμα χρεου5
“το Γραφει
ο Χ. Κώνστα5
ΕΦΟΡ|Α
Δηῆώστε για
να (μην) τα σώσετε
Οι παγίοε5 του Περιουοιοῆογίου
Σεῆ.ί4
Απῆώνεται και παο·
η αγωνία
τη5 ισῆαμικη5
τρομοκρατία5
Σεῆ.ί8
Χαοε με του5 προσφυγε5 στα συνορα
Υπο τη σκια των απειῆών για προσωρινο έεοοο τησ Εῆῆαοα5 απο τη Ζώνη Σένγκεν, οι
Ευρωπαίοι σφραγίΖουν τα εῆῆπνικα συνορα μέσω πιο Ρτοητεχ. Την ί6ια ώρα, χιῆιοοε5
ανθρωποι παραμένουν εγκίίωθισμένοι στον καταυῆισμο τη5 Ειοομένη5, οπου η ποηυημερη αναμονη προωθεί ένταση και εκνευρισμο. Καθημερινέε είναι οι συμπῆοκέ5
μεταξυ μεταναστών που δεν μπορουν να φυγουν και προσφύγων. οι οποία· διασχίΖουν τεῆικοι τα συνορα, ενώ ο θανατο5 του 2 2χρονου Μαροκινου σε συνέχεια επεισοδίων προκαῆεσε ακομη μεγαῆυτερη οργίι. Ποῆῆοί απο οσου5 Βρίσκονται στο συνοριακο σταθμο έχουν Μοτο στην αγκαῆιο και επιβιώνουν μέσα στο κρυο, με εποχιστο
φαγητο και νερο. Και σου αυτο ενώ συνεχώε καταφθανουν νέα Πεωφορεία απο τον
Πειραια και την Αθηνα με προσφυγεε και μεταναστεε.
Σεῆ.ί|-'2
ΝΑΟΥ" ΣΤ" «ΜΚ»
“Δεν υπαρχει
συναίνεση με ΣΥΡ'ΖΑ»
η η   τιΑΝΝιιΣκεοΑ ο!  ΑΟΓ|ΑΝΝΗΣ,
 #·γ Βουῆευτπ5
'  Ρεθυμνου ΝΔ.
“καναμεῆαθοε
εκπμηση
με το μνημονιο»
ΜΑΡ|Α ΤΡ|ΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,
Βουῆευτπ5 Αιτωῆοακαρνανία5
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με 20 ευρώ
το σφραγισμα
Κινητοποίηση γιατρών και ωσποτρων για του5 αοθενεί5 που οεν μπορουν να πῆηρώοουν
Σεπ ί6
σγΡΑΒ
Η “ΒτΚ» σκοραρει
και σα5 στέῆνει ταμείο
Σεο.2Ο-2ί