Πρωτοσέλιδο Η εφημερίδα των συντακτών: Φαρμακερές ελλείψεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'Η |||||||||||||||||||||||
“  ΙΝΓ0ΨΑΒ ΜΒΜ >εακ έγω”
ο ΠΔγναΦραπιαο2Ιοο Ι_ εκτος ΟΜΜΜος
αιώνα είναι πρόσφυγας . . Ι Μηνών ΜΜΜ
¦` ;. , _- .   ΡωΡῳἔ ύ  3- αειιόλεις 'ΠΜΜἩΜ
Ι;·ἔΜ""Εῦ**"  “  'ϊ Ε  Ε '°|β°"ἀ 
_ _ =ἑ...=.
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|ΑΚΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΤΛ'Ρ|ΣΤ|ΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ εοΗ·εΡιΜ
ωωω.εί5γη.αι
ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ: 58% ΜΕΙΩθΗΚΕ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 2009
Φαρμακ8ρές
Μαίψαις
ίναι. ίσως, το κρισιμότερο πρόβλαμα που
αντιμετωπίζει σιὶμερα το ΕΣΥ: Τα δημόσια
νοσοκομεία έχουν «στεγνωει· από φάρμακα
πρὡτΙις γραμμῇς και θα παραμείνουν «στεγνό»
τουλαχιστον ώς το 2018. σύμφωνα με τις μνημονιαΚές δεσμεύσεις.  , _
ΠΩΡΓοΣ κΑιΕογΓκΜοΣ
“ ·° ν - ΜΜΜ
«Δενθα
γίνει καμία
οριζόντια
μείωση
στιςσυντἀξειο- “ _ ι
ΜΜΜ ΜΜοιΑκΗΣ
ΜΙΝΙ Φ|ΡΜ||| ΟΠ ΜΕΝΟΥΝ
Τα ΝΠ!ί|"ΜΕ|| ΜΕΝ" Η ΜΙΒ!
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
'Επιμένει οικουμενικό
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗ): ΑΥΓΗΣ
Χασιούκια
στα μαρι' αρα
ΜιακοΜλαΜτοωμαΜ
ωςιωΜγ6ΜΣ.ΚαΜοΜακΧΑ.αΜακΜ
αυταπὡνμαρΜιεκνευμω.ωΜΜ :· . ἐΜΜΜΜΜαοΜπΤΜπωαΜΜ
μιιμωΜ.Μίιαχωρες αΜαραακωοιΜκααι
;_ _ ΜΜναΜααωΜΜιοπΜμαιΜΜ@.  - ο
ΣΕΛ|Δ0
ένθετο
' νησ δες
ΠΡΟΔΗΜΟῖίΕΥΣΗ
 3 ΕικΜκοίήρας
ΜΤανωΜηΜωε
 ηΜκ Μ·".
ΜΜΜ ;·· μ; .·