Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ουδέν κρυπτόν από την εφορία το 2016
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ 2Ο|5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0239
ί.3Ο€
Με ανο Μι πεποΔικα
3.50€
αννιτα. Θεια η σε.  η
σε τ=~  τσ τη α.) .Τι η· :ιιι= “7
ι αν ι με ασ με  ι αι ι
Η" Ξ. ς ιιιιι· ιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι'
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ|κΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡ|ΟΥΣ|ΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΧΑ' ΠΑ ΟΛΑ
 Με" αυτό"
 από την Εφορία το 20%
ΟυνΤΟγε5 Θα δεσμεύεται υΠέρ Του ΝΕΑ ηλεκτρονικη δηλωση, όπου θα καταγρόφεται αναλυτικό η κινητή και ακίνητη
“ Δημοσίου ό .τι δεν δΠλὡνεΈω Περιουσία στην Ελλαδα και στο εξωτερικό, θα υποβάλουν μέσα στο 2016 όλοι οι
σῖ ό λ , φορολογούμενοι. Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει ότι όποιο περιουσιακό στοιχείο δεν
ο Περιου ιο ογιο δηλωθεί θα δεσμεύεται αυτόματα από το Δημόσιο. Ι:·Μ·5
ΔἑΡΡεἑΠ ΚΛῖΛΣΧΕΣΕ|Σ ΜΕΣ" Ε-ΜΛ||. Λ"" ΤΠ ||(Λ 
ΕΚΘΕΣΗ 'ΠΕ ἰ,| .   , Τ: ν.  ῖ:τ|·ἶΞ
Μήνυμα Στουρνόρα |.·-ι¦% - Ρ “ · 2 ;£Ρ·νΕ' .Μ;;
για σταθερότητα
και συναίνεση
Προϋπόθεση για την έξοδο από
την κρίση η συναίνεση. :·ι›ι2
η! ` .
/'· χ ι
Ο κΕΡι ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ  ΜΜΜ"
 Π"Ρ|ΖΕ|
εε κ ΜΜΜ
ΕΤΩΝ 9Ο ΣΤΟ ΑΜΦ|θΕΑΤΡ
Ι . @Ι θα κανουμε ότι μπορού
· ε ιανα δού ετην ΕλΗΜΜΜΜ Ο πιο παλιοε ο... φοι ητη5 ιό8ιωΜΞΜΜ
»3 δρόμο Με αναπτυξη5,
τόνισε ο Τζ. κέρι η?